Gris Svinekjøtt
Gris Svinekjøtt

MRSA på svin i Trøndelag

Onsdag fikk Mattilsynet bekreftet LA-MRSA i en trøndersk svinebesetning. Alle besetninger som har vært i kontakt med denne er pålagt restriksjoner. MRSA-situasjonen i flere av våre naboland er kritisk.

Publisert

Den rammede besetningen i Nord-Trøndelag er pålagt strenge restriksjoner, og det samme gjelder besetninger som har vært i kontakt med denne. Norge har et mål om å være fritt for LA-MRSA.

MRSA er på det nærmeste utryddet i Norge, som et av få land i verden. Derfor følges situasjonen i Trøndelag nøye. Totalt 16 besetninger har vært i kontakt med bruket der smitten er påvist, og samtlige er pålagt strenge restriksjoner. Dyr i disse besetningene kan sendes til slakt, og deretter skal fjøsene vaskes og desinfiseres.

Få fakta om MRSA her

Kjøttet er ikke farlig å spise

" Mattilsynet understreker at det ikke er farlig å spise svinekjøtt, ei heller om kjøttet skulle komme fra et LA-MRSA-smittet dyr. Forutsetningen er at kjøttet ikke spises rått, men varmebehandles. Bakterien finnes hovedsakelig på overflaten av kjøttet og drepes ved varmebehandling. Sannsynligheten for at mennesker blir smittet ved å spise svinekjøtt er svært liten. Forekomsten av MRSA-smitte i Norge er tilnærmet null, et nivå som vekker internasjonal oppsikt.

Risiko ved svak helse, og for røktere

- LA-MRSA utgjør først og fremst en folkehelserisiko under kirurgiske inngrep. Vi vil for all del ikke ha den sykdommen i områder med folk som har nedsatt allmenhelse eller i sykehusmiljø. Den kan gjøre mye skade hvis den havner i feil miljø, sier Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet til Trønder-Avisa.Danske undersøkelser viser at risikoen for å bli smittet av LA-MRSA er størst blant mennesker som er i kontakt med dyr, og husstandsmedlemmer av disse.

Starter overvåkningsprogram

Mattilsynet og Veterinærinstituttet starter i mars årets overvåkningsprogram for LA-MRSA på svin i Norge. LA-MRSA ble første gang påvist i Norge i 2011. Det er gjort funn i hvert av de påfølgende årene, og det er satt inn tiltak for å sanere smitten. Veterinærinstituttet antar at smitten som er påvist hos norske griser har kommet inn i besetningene via mennesker.

Fem døde på tre år i Danmark

Mens MRSA heldigvis er en sjeldenhet i Norge, antar danske Fødevarestyrelsen at 68 prosent av danske svinebesetninger har smitte av LA-MRSA. Det gir igjen utslag på folkehelsa. I 2014 ble det konstatert LA-MRSA på totalt 1276 personer, viser en oversikt fra Statens serum institut. Det er en dobling fra 2013. I 2007 var 12 personer smittet. Fra 2012 til 2014 døde fem personer av smitten, hvorav to i 2014. Ytterligere 37 personer døde av andre typer MRSA fra 2009 til 2014.

10 milliarder kroner for å bli som Norge

Danske Landbrugsavisen forteller at Fødevarestyrelsen kalkulerer kostnaden til å utrydde forekomsten av MRSA til rundt 10 milliarder kroner. Det er altså prisen for å komme ned på samme nivå som Norge.

Vanlig i utlandet

I en undersøkelse fra 2008 ble det påvist LA-MRSA i stikkprøver fra 17 av 24 land i Europa. I gjennomsnitt var omlag 27 prosent av besetningene i EU smittet. I Spania, Tyskland og Belgia var mellom hver andre og hver tredje besetning rammet. Veterinærinstituttet melder at det er sterke indikasjoner på at forekomsten har økt betydelig fra 2008 til i dag.

Sverige bekymret for naboen

Svenske myndigheter har konstatert MRSA-smitte i en stor andel dansk og tysk svinekjøtt som selges i Sverige. Å bringe med seg svinekjøtt av ukjent opphav over Svinesund burde således få alarmklokkene til å kime også for norske forbrukere.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS