modellfjøs tks
modellfjøs tks

Satser stort i liten målestokk

OPPLAND/SNERTINGDAL: Det begynte med en radiostyrt Siku-traktor. Nå har 18 år gamle Harald Thingbø bygd lausdriftsfjøs med 28 liggebåser og fullt påsett, med både mjølkerobot og fôringsrobot.

Publisert

Aldri så galt at det ikke er godt for noe: Harald drev med skihopp. En korsbåndskade ble slått opp og ble verre. Et år på krykker innbyr til rolige fritidsaktiviteter. Da kan store ting skje i snekkerverkstedet.

I Bedre Gardsdrift nr. 1 2015 kan du lese en grundig artikkel om Harald Thingbøs mesterverk.

40 x 19 meter fjøs i fjøset

Store ting vil i dette tilfellet si 1250 x 600 millimeter i skala 1:32, noe som tilsvarer 40 x 19 meter om fjøset hadde vært virkelig. Da Bedre Gardsdrift er på besøk, er fjøset på plass på gardsbruket som er bygd der det før var kyr og kalver. Drifta på garden til familien Thingbo ble lagt ned for noen år siden, og jorda paktes bort. Drifta ble imidlertid starta opp opp igjen, om enn i mindre målestokk, i 2010. Harald fikk en radiostyrt Siku John Deere-traktor i skala 1:32, og en video på nett viste hvordan traktoren kunne jobbe i en enkel åker.

Harald Thingbø startet med en traktor, og har nå en komplett gard med nybygd fjøs.

En pall med kaffe

Oppå en enkelt europall ble det etablert et kaffejorde, og traktoren kunne settes i arbeid. Ordet "kaffejorde" kommer av at jordsmonnet består av en blanding av filterkaffe og kokekaffe. Slik jord har passelig bæreevne for modelltraktorer, fargen er troverdig, og spora etter traktorer og jordarbeidingsredskaper blir pene.

Sjåførtribune

Så pallet det på seg, bokstavelig talt. Først enda en pall, begge på gulvet. Både Harald og kameratene viste stor interesse, de to pallene fikk selskap, til et stadig større landskap. Slik landet har hevet seg etter istida, har landskapet i Snertingdal hevet seg ettersom interessa har steget, slik at det nå er i høvelig stå-høgde. For å gi bedre oversikt for traktorførerne med fjernkontroll i neven, ble det til og med bygd en tribune for de to utrangerte hvilestolene som en god stund fungerte som førerseter.

Stor andel sjølbygd

Harald nøyde seg ikke med kun butikk-varer. Høybunter ble handlaget av oppsplittet hamp-snøre. Rundballene, bestående av sammenrullet bolbleplast-underlag for laminatgolv, ble pakket med rørleggerteip. Behovet for en dugende slodd meldte seg i åkeren, og Harald bygde en Globus-slodd som får BGs Blæstad-utdannede utsendinger til å til mimre hengivent.

Fra maskiner til bygninger

Etter hvert som maskinparken vokste, oppsto også behov for en og annen bygning. Harald er litt usikker på hvilket hus som kom først, men den eldste bygningsmassen består både av en romslig garasje og et planlagt oksefjøs som etter hvert ble omgjort til redskapshus. Med stor byggeaktivitet og egen hogstmaskin er det ingen overraskelse at garden har eget sagbruk, komplett med sagbenk og sagblad i 1:32.

Komplett lausdriftsfjøs

Verdens kanskje eneste TKS Feed Robot i skala 1:32, bygd av Harald Thingbø.

Kronen på verket er fjøset, som har tatt omlag to år å bygge. Her er en meget detaljert DeLaval mjølkerobot, en TKS FeedRobot som går fram og tilbake i fjøset etter et eget program, kalvebinge med rullende gulv og sjølbygd innredning.

Detaljene om fjøset finner du i Bedre Gardsdrift nr. 1 2015, som du kan laste ned her om du ikke er abonnent.

Vil bli noe teknisk

På dagtid er Harald lærling som industrimekaniker ved Hoff potetindustrier på Gjøvik. På sikt er målet en eller annen jobb innen ingeniørfaget. Fjøs og sjølbygde redskapsmodeller vil i så fall være naturlige vedlegg til jobbsøknaden, skulle vi mene!

Powered by Labrador CMS