Falleferdig gard

Alle øker i antall – bortsett fra landbruksbygg

Bygningsmassen i Norge vokste med over 32 000 bygninger i 2014. Alle kategorier bygninger økte. Eneste unntak var landbruksbygg.

Publisert

Over 400 norsk kommuner opplevde netto bygningsvekst det siste året. Foto: colourbox.com

Det er kanskje ikke overraskende at landbruksbygg også sist år var den eneste større gruppen bygninger som har hatt netto nedgang på landsbasis. Det er særlig antall våningshus og driftsbygninger som minker, skriver Statistisk sentralbyrå.

Laveste vekst siden 1997

Per 1. januar 2015 var det registrert nær 4,1 millioner bygninger i Norge. Bygningsmassen økte netto med nesten 0,8 prosent i 2014. Dette er den laveste veksten siden starten av statistikken i 1997.

Flere bygninger i over 400 kommuner

Nettoøkningen i bygningsmassen for hele landet var over 32 000 bygninger i 2014. Over halvparten av veksten skyldes flere garasjer. 406 kommuner hadde økning i antall bygninger.

Noen bygninger kommer – andre forsvinner

Endringer i bygningsmassen skyldes både nybygg, rivning og endret bygningsbruk. Drøyt 13 500 bygninger fikk endret bygningstype i 2014. Vel 52 800 bygninger som var registrert per 1.1.2015 fantes ikke per 1.1.2014. Omvendt var det om lag 20 700 bygninger registrert per 1.1.2014 som ikke lenger eksisterte per 1.1.2015.

Eksisterende bygningsmasse, etter bygningstype"
201120152011 - 2015
I alt3 938 4104 085 834147 424
Boligbygg1 466 3891 511 80545 416
Andre bygg enn boligbygg2 472 0212 574 029102 008
Boligbygg
Enebolig1 132 8151 153 94921 134
Tomannsbolig150 017158 8888 871
Rekkehus, kjedehus og andre småhus145 163157 01111 848
Boligblokk33 96237 0893 127
Bygning for bofellesskap4 4324 868436
Andre bygg enn boligbygg
Fritidsbygg, boliggarasje mv.1 725 4521 822 77097 318
Av dette:
Hytter, sommerhus o.l.405 883419 24613 363
Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig32 37432 559185
Industri- og lagerbygning100 766106 5315 765
Fiskeri- og landbruksbygning509 557504 933-4 624
Kontor- og forretningsbygning38 48738 950463
Samferdsels- og kommunikasjonsbygning10 19711 2271 030
Hotell- og restaurantbygning30 96931 442473
Undervisnings-, kultur- og forskningsbygning46 29947 5891 290
Helsebygning5 5315 664133
Fengsels-, beredskapsbygning mv.4 7634 863100

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Powered by Labrador CMS