Tømmerlunne

Tømmerhogsten mot nye høyder

Sjøl om det var rekordhøg avvirking av tømmer i siste kvartal av fjoråret, fortsetter tendensen inn i det nye året. I første kvartal 2015 ble det avvirka 2,70 millioner kubikkmeter med tømmer.

Publisert

Tømmerbilene har hatt det travelt i første kvartal av 2015.

Dette er over dobbelt så stor avvirkning som vi hadde i 1. kvartal de første årene etter 2000. Hedmark, Oppland og Buskerud står for omtrent halvparten av avvirkinga i årets tre første måneder, skriver Landbruksdirektoratet.

Sagtømmer-prisen noe ned

Prisene på sagtømmer har flatet litt ut etter den markante prisøkningen fra sommeren 2014 og fram til starten på 2015. I mars var gjennomsnittsprisen på sagtømmer av gran 445 kr/m3, mens den på furu var 457 kr/m3. Dette er noe lågere sammenliknet med samme måned i fjor.

Massevirke-pris holder seg låg

Massevirkeprisene fortsetter den stabilt lave trenden siden starten på 2013. I mars var massevirkeprisen på gran 218 kr/m3 og furu 199 kr/m3, som tilsvarer en nedgang på 10 kr/m3 for begge sortimentene sammenliknet med mars i fjor.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS