vegvesen våronn

- Nyt naturens gang!

Brukollapsen på Skjeggestadbrua i Vestfold har medført betydelig økt trafikk på omkjøringsveger som det i onnene er stor traktortrafikk på. Politiet, Statens Vegvesen og lokale bønder oppfordrer til hensynsfull kjøring. 

Publisert

Statens Vegvesen, Politiet og bondelaget har gått sammen for å bidra til tryggere trafikkavvikling i Vestfold.

Et av tiltakene er et helt nytt skilt, bestående av et generelt fareskilt, et underskilt som viser en traktor, og teksten "Våronn – Vis hensyn".Harald Lie, nestleder i Vestfold Bondelag, sier til NRK.no at det stort sett går bra å kjøre traktor på de aktuelle vegene også nå, men at det er blitt noen ekle forbikjøringer hvor traktorførerne må trakke ekstra på bremsen for å slippe inn forbikjørende biler.– Noen sjåfører feilberegninger lengde, fart og så videre, også tror jeg noen er litt utålmodige, sier Harald Lie til NRK.no.

Må ut på vegen

" NRK konstaterer at traktorene rett og slett må ut på vegen nå i våronna. Senioringeniør Reidar Jørgensen i Statens Vegvesen mener det er på sin plass å minne bilistene om at det ikke kun er ordinær trafikk på vegen, men også onnetid og tilhørende behov for traktorkjøring.– Langs den aktuelle strekningen er det så mye som 200 aktive bønder. Utviklinga går i den retningen at stadig flere driver stadig mer jord også utenom eget bruk, og da må de naturlig nok forflytte seg langs vegen, sier Jørgensen til Bedre Gardsdrift.

Politiet holder oppsyn

Utrykningspolitiet lover hyppige kontroller for å se til at trafikantene oppfører seg. De vil særlig være oppmerksom på farlige forbikjøringer.

UP oppfordrer bilistene til å forholde seg til situasjonen slik som den er blitt.– Hvis du kommer bak en saktegående traktor som kanskje bare går i 40 km/h, og så lukter den også kumøkk, hva vil du si til den som havner i den situasjonen, spør NRKs reporter. – Da bør de nyte naturens gang, fastslår Nils Steinar Sundbø, politiførstebetjent i utrykningspolitiet.

Powered by Labrador CMS