Løken forskningsstasjon

Løken og Fureneset avvikles

Interimsstyret for NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, har vedtatt instituttets nye regionale struktur med basis i hver av de fire landsdelene. Det innebærer at forskningsstasjonene Løken i Valdres og Fureneset i Sogn og Fjordane er foreslått nedlagt.

Publisert

Aalvhild Hedstein er adm. direktør for NIBIO.

- Ut fra en faglig og økonomisk totalvurdering anbefales Fureneset og Løken nedlagt som enheter. Forskningsaktiviteten opprettholdes, og behovet for forsøks- og utprøvingsfelt for å dekke de faglige behovene som de to enhetene representerer når det gjelder klima- og vekstforhold, løses gjennom avtaler om samarbeid og leie, heter det i anbefalingen fra interimsstyret. Den endelige beslutningen om regional struktur fastsettes av Landbruks- og matdepartementet

Fire «hovedsteder» på landsbasis

Men på bakgrunn av de faglige vurderingene som er foretatt anbefaler interimsstyret følgende hovedstruktur med basis i hver av de fire landsdelene:

Nord-Norge: Tromsø (det søkes nå etter nye lokaler i Tromsø som kan romme deler av virksomheten ved Holt forskningsstasjon. Deler av dagens eiendom på Holt benyttes så lenge det er behov for det, blant annet klimalaboratoriet)

Midt-Norge: Kvithamar, Stjørdal

Vestlandet, Særheim, Jæren

Østlandet: Apelsvoll, Toten

Andre går en usikker framtid i møte

Gjennom det videre fagstrategiske arbeidet blir status, organisering og roller for Svanhovd, Bodø, Tjøtta, Ullensvang og Landvik avklart.

Forskingsaktiviteten på Tingvoll videreføres.

Når det gjelder de regionale enhetene til de to andre fusjonskameratene; NNILF og Skog og landskap er det verken økonomiske eller faglige grunner som tilsier at det er nødvendig å ta stilling til disse på de nåværende tidspunkt.

Her er begrunnelsen fra styrelederen:

– Et viktig mål for fusjonsarbeidet er å frigjøre administrative ressurser og driftsutgifter for å styrke forsknings- og utviklingsarbeidet både i omfang og kvalitet. Det vil derfor være nødvendig å utforme en regional struktur som bidrar til reduserte utgifter, og samtidig gir NIBIO tilgang til viktige arealer og forsøksfelt i ulike deler av landet, slik at instituttet fortsatt kan bidra til at fremtidens landbruk utvikles under ulike klima-, terreng og vekstforhold, sier interimsstyreleder Einar Steensnæs.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS