Dieslepumpe på bensinstasjon
Dieslepumpe på bensinstasjon

Lager diesel på luft og vann

Audi har lykkes med å framstille diesel fra karbondioksid i lufta, vann og miljøvennlig energi.

Publisert

Her er de første dråpene med syntetisk diesel. Foto: Audi

De første literne av den syntetiske dieselen, såkalt Blue Crude, er allerede produsert i en pilotfabrikk i Dresden i Tyskland. Audi og partneren Sunfire hevder at de oppnår en effektivitet på opptil 70 prosent i omdanninga av energi til drivstoff, skriver forskning.no

Spalter vann

Prosessen går i korthet ut på å spalte vann til hydrogengass (H2) og oksygengass (O2) ved hjelp av elektrolyse. Deretter reagerer hydrogengassen med karbondioksid (CO2) i to kjemiske reaksjoner.

CO2 som blir brukt i produksjonen kommer fra forbrenning av biomasse og fra karbondioksid filtrert fra luft. Du ender opp med ei blanding av langkjeda hydrogenkarbon som så blir raffinert til en syntetisk diesel.

Motoren går stillere

Audi og Sunfire hevder at den syntetiske dieselen er mer miljøvennlig da den ikke er lagd av fossilt karbon og er fri for svovel.

-Dessuten går motoren stillere og det blir produsert færre forurensende stoffer, sier administrerende direktør Christian von Olshausen i Sunfire. Drivstoffet kan brukes i kombinasjon med vanlig diesel og fortsatt kan dagens infrastruktur med bensinstasjoner og konseptet med forbrenningsmotoren opprettholdes.

Strømprisene avgjør

-Det er teknisk mulig å produsere syntetisk diesel, men du er svært avhengig av billig strøm, sier seniorrådgiver Bernd Wittgens i SINTEF. Han tror mer på å hente CO2 fra et biogassanlegg framfor fra lufta, slik Sunefire gjør.

Skisse over produksjonsprosessen av Blue Crude. Foto: Audi

Powered by Labrador CMS