John Deere 7R_01.jpg
John Deere 7R_01.jpg

John Deere vil ha copyright

US Copyright Office behandler nå en søknad fra John Deere, som ber om at programvaren i deres produkter blir underlagt lov om opphavsrett.

Publisert

John Deere prøver å få lovhjemmel til å forby sine kunder å modifisere programvaren i sine traktorer og maskiner.

Bil- og maskinprodusentene er ivrige i å patentere sine tekniske nyvinninger. I en verden der en stadig større del av innovasjonene er basert på elektroniske løsninger og systemer, vil produsentene også beskytte programvaren. Men å patentere et dataprogram er i praksis umulig, fordi et patent er basert på en teknisk løsning. Derfor prøver nå John Deere å få opphavsrett, eller copyright, på programvaren i deres maskiner.

Dersom John Deere får medhold, betyr det at programvaren i traktoren eller åkersprøyta er John Deeres eiendom. Du vil dermed ikke få lov til å modifisere traktoren elektronikk, uten godkjenning av John Deere. I ytterste konsekvens gir dette John Deere mulighet til å saksøke dem som bruker eller modifiserer elektronikken i strid med deres retningslinjer. Akkurat som plateselskap kan saksøke folk som kopierer musikk.

Argumentet for å kreve copyright, er å hindre konkurrenter og andre tilgang til kildekodene. Produsentene vil også unngå situasjoner der modifisert programvare kan bidra til skade på maskiner og utstyr og tap av omdømme. For eksempel vil copyright innebære at du bryter loven hvis du endrer motorkarakteristikken eller chipper traktoren.

Det John Deere gjør er ikke unikt. Amerikanske bilprodusenter har lenge prøvd på det samme. Men det som har gitt saken ekstra oppmerksomhet, er at John Deeres advokater bruker muligheten for piratkopiering av musikk via kjøretøyets elektronikk som argument for copyrightbeskyttelse. Piratkopiering av musikk er i utgangspunktet ulovlig, så John Deere vil med andre ord ha juridisk beskyttelse mot at deres produkter rent teoretisk kan brukes til lovbrudd.

Powered by Labrador CMS