Furuplante
Furuplante

Det yngler i skogen

I fjor ble det planta 28,6 millioner skogplanter på 159 000 dekar. Det er åtte prosent økning i forhold til 2013. Hedmark topper lista, viser statistikk fra Landbruksdirektoratet.

Publisert

Furuplanter som venter på flittige hender. Foto. colourbox.com

Totalt ble det investert 147,7 millioner korner i skogplanting på landsbasis i fjor. Statlige tilskudd utgjorde 15,2 millioner kroner.

Møre og Romsdal med størst prosentvise framgang

Størst var aktiviteten i Hedmark, tett fulgt av Oppland. Sammen med Nord-Trøndelag står disse fylkene for 55 prosent av planteaktiviteten.

Fylkestallene viser at Møre og Romsdal hadde størst økning fra forrige år, med hele 59 prosent, men fra et lågt utgangsnivå. Troms og Østfold hadde også stor prosentvis økning med henholdsvis 50 og 42 prosent.

Litt mindre markberedning

I 2014 ble det totalt utført ungskogpleie på 273 000 daa. Størst økning siste året ser vi i Sør-Trøndelag og Hedmark. Markberedning er et hjelpetiltak ved foryngelse og planting. Tallene viser en svak reduksjon i markberedning i 2014.

Se statistikken for skogkultur her

"
Powered by Labrador CMS