Jente ulykke2

Tine og Røde Kors Førstehjelp med førstehjelpskurs

Med hjelp av skreddersydde førstehjelpskurs håper Røde Kors Førstehjelp og Tine å redusere antall skader i landbruket.

Publisert

Når ulykken er ute, bør kunnskapen være inne.

Førstehjelpskursene er skreddersydd med tanke på de mest vanlige skadene i landbruket.

Hensikten med kursene er både å forebygge ulykker og bygge kunnskap hos den enkelte gårdbruker dersom ulykken inntreffer. Kurset vil ha et spesielt fokus på fallskader, klemskader og bruddskader, som til sammen utgjør 57 prosent av skadene i landbruket, opplyser Einar Irjan Ananiassen i Røde Kors Førstehjelp, som leverer førstehjelpskurs og førstehjelpsutstyr til norske bedrifter.

Bakgrunnen for at Tine ønsker å arrangere disse kursene er en rapport fra Bygdeforsking som kom ut i oktober 2013. Den viser at det er høyere fare for ulykker i fjøs og driftsbygninger enn i resten av arbeidslivet. Jorbruksnæringen står for kun tre prosent av sysselsettingen, men har hele 20 prosent av dødsulykkene. Hvert år er omlag 2700 norske bønder innblandet i små og store ulykker.

Kursene inneholder følgende elementer:

  • Hva er livreddende førstehjelp?
  • Varsling
  • Pasientundersøkelse
  • Fremmedlegemer
  • Frie luftveier
  • Hjerte og lungeredning
  • Fallskader, klemskader og bruddskader (57 prosent av skadene innen landbruket)

Prisen er kr 500 per deltaker og påmeldingen sker via Tines medlemssider.

Powered by Labrador CMS