Reising av fjøs
Reising av fjøs

Noe mindre dyrkamark omdisponert

I fjor ble i alt 9 600 dekar dyrka og dyrkbar jord omgjort til andre formål enn landbruk. Det er 1100 dekar mindre enn i 2012.

Publisert

Det er nok mange utbyggere som får vann i munn av å se slike kornåkre i bynære omgivelser.

I 2013 ble 5 600 dekar dyrka jord og 4 000 dekar dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk i 2013. Sammenlikna med 2012 var det en nedgang i omdisponering på 900 dekar for dyrka jord og 200 dekar for dyrkbar jord, melder Statistisk sentralbyrå.

Plan- og bygningsloven tar mest

To av tre kommuner oppga at de hadde omdisponert dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven, mens om lag 40 prosent hadde omdisponert etter plan- og bygningsloven. Den største delen av omdisponeringen, 79 prosent, skjedde ved at arealene ble regulert etter plan- og bygningsloven.

Mest omdisponert til trafikkområde og bolig

Av de omdisponerte arealene gikk 37 prosent til bolig- og fritidsbebyggelse, mens trafikkområder la beslag på 28 prosent. Om lag 10 prosent ble benyttet til næringsbygg.

Mer nydyrking

14 600 dekar ble godkjent for nydyrking i 2013, en økning på 1 100 dekar fra året før. De største arealene ble godkjent i Hedmark og Nordland, med henholdsvis 3 300 og 1 600 dekar. Deretter fulgte Rogaland og Oppland med 1 500 dekar hver.

Kommunal forvaltning av landbruksarealer. Dekar
2013Prosent endring fra
2012 - 20132008 - 2013
Omdisponering til andre formål enn landbruk i alt9 636-10,6-35,5
Dyrka jord5 620-14,4-28,9
Dyrkbar jord4 016-4,6-43,0
Godkjent nydyrka areal14 5578,52,8
Powered by Labrador CMS