brød og hvete

Mye mer mathvete i år

Prognosene tilsier at det blir 66 prosent mer mathvete i år enn snittet for de siste fem åra.

Publisert

Gode hveteavlinger i år, men andelen mathvete sank likevel sammenlikna med fjoråret.

Mathveteproduksjonen er venta å bli 218 000 tonn i år. Også fôrhveteavlinga ligger høyere enn snittet for de siste fem åra.

Men sjøl om hveteproduksjonen er mye høyere i år enn i fjor, er andelen hvete med matkvalitet lavere. Per september i år utgjorde mathveten 55 prosent av levert vare, mens tilsvarende andel for fjoråret var 86 prosent.

De gode avlingsresultatene forklares med spesielt tidlig våronn med tilsvarende tidlig tresking, sammenlikna med i fjor med sein våronn og sein tresking. Ved utgangen av september i år var det levert nesten 200 000 tonn mer korn enn i fjor.

Felleskjøpet anslår årets samla kornproduksjon for sesongen vil være nær 1,1 millioner tonn.

(Kilde: Landbruksdirektoratet)

Powered by Labrador CMS