Torill og Frode Fallet på Austmo gård
Torill og Frode Fallet på Austmo gård

Møt Torill og Frode Fallet

Torill og Frode Fallet kjøpte melkebruket Austmo gård høsten 2011. Vi skal følge dem i tiden framover.

Publisert

Noen av dere husker kanskje at vi har omtalt Torill og Frode tidligere. Det skjedde i lederen Gleden ved å være bonde. Vi ble nysgjerrige på det positive paret, og inviterte oss selv på besøk. Og Torill og Frode er ikke snauere enn at de har gått med på å la Bedre Gardsdrift få følge dem i tiden framover. Det skjer gjennom en rekke artikler her på gardsdrift.no.

" StartenTorill og Frode kjøpte Austmo gård som den var, med dyr på båsen, 160 tonn melkekvote og et melkeanlegg fra 1974. De har hatt et par-tre år på å gjøre seg kjent med gården og drifta, og er nå i gang med å utbedre gården.

Torill og Frode overtok fjøset som det var, med dyr og opprinnelig melkesystem. Nå vil de fornye garden.

– Vi har et ønske om å være våre egne sjefer, ha friheten til å planlegge vår egen hverdag, og så er det selvsagt kjekt å få produsere noe, sier Frode.

De umiddelbare planene nå er å skifte låvetak og bygge ferdig plansilo. Og får de det som de vil, skal fjøset snart få et påbygg og besetningen økes. Men først skal papirer fylles ut og søknader gå i orden. Og ordner alt seg, håper de å kunne sette det første grabbetaket i jorda i løpet av sesongen.

Slik er gårdenAustmo gård har nå en melkekvote på 380 tonn, hvorav omtrent halvparten er kvote som de har leid. Per i dag fyller de ikke kvoten de har til rådighet, men den er økt med tanke på den kommende utvidelsen av fjøset.

De har 24 NRF-årskyr, og oksekalvene selges ved tremåneders alder. De har i dag en avdrått på 8500 liter, og målet er å øke den med ytterligere tusen liter.

– Vi har allerede økt ytelsen med 1000 liter de siste to åra, der 700 liter kom i løpet av det siste året. Vi har fått god hjelp fra Tine, og vi tenker fortsetter på den veien, sier Torill.

De har 520 dekar jord til rådighet, inkludert en del leiejord. Dette går til grasproduksjon og beite, samt 300 dekar til kornproduksjon.

Dette er brukerne

Torill og Frode Fallet på Austmo gård i Nes.

Torill kom til Østlandet fra Bjerkreim i Rogaland, hvor hun vokste opp med sau, ku og gris, slik det har vært vanlig der. Frode er derimot oppvokst på et byggefelt i Nes, men har arbeidet på gård noen år før de tok over Austmo. Han driver i dag et eget transportfirma med to biler som kjører i Felleskjøpsystemet.

Begge to har tatt voksenagronomi ved Hvam videregående, og de er opptatt av å tilegne seg ny kunnskap.

– Frode går på det som er av markvandringer, mens jeg går på det jeg får med meg om ku. Vi er nye i gamet, og her er det mye å lære. Veien blir til mens vi går, sier Torill. Og vi skal få følge dem på ferden.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS