død rose COLOURBOX1812518

Mann omkom i uforståelig fjøseksplosjon

En mannlig ansatt i 40-åra er funnet omkommet, etter eksplosjonen i et grisefjøs ved Frya i Gudbrandsdalen. Ingen har til nå kunnet si sikkert hva som er grunnen til eksplosjonen.Kripos er koplet inn i etterforskninga.

Publisert

Fjøset ligger nær E6 ved Fryasletta, og sto nytt like etter årtusenskiftet. Byggemåten er som på svært mange andre grisefjøs, og det er derfor av stor interesse for mange av landets bønder å komme til bunns i hva som forårsaket den store eksplosjonen. Hele den ene langveggen er blåst ut, og det er betydelige skader på tak og gulv, melder ulike medier. Det er slått hull på gjødselkjelleren, for å om mulig berge griser som har falt nedi den.

Det var en ansatt på garden som jobbet i fjøset da det eksploderte. Han ble først meldt savnet, og etter noen timer funnet omkommet.

Noen av de 4–500 grisene som var i fjøset da det smalt, døde også. Noen ble samlet sammen i live og sendt til slakting, mens andre ble avlivet på stedet. E6 ble i perioder stengt mens viltnemda skjøt rømte griser. Det ble satt inn store ressurser med maskiner og mannskaper i første fase av bergingsarbeidet.

NRK Hedmark og Oppland har en fyldig dekning her.

"
Powered by Labrador CMS