motorsag

Førerkort for motorsag

Sverige: Innen 1. januar 2015 skal alle som er i befatning med motor- eller ryddesag ha avlagt en teoretisk og praktisk prøve. Førerkortet koster mellom 4000 og 8000 kroner.

Publisert

For å kunne felle trær kreves B-førerkort. Innehar du A-førerkort, behersker du utstyret og har lært deg god arbeidsteknikk.

Vi skylder å gjøre oppmerksom på at dette gjelder vårt naboland Sverige. Allerede for to år siden ble det klart at det svenske arbeidstilsynet ville stille krav om motorsagførerkort fra den 1. januar neste år, skriver ATL.

65 858 har gjennomført så langt

Alle ansatte og andre der det finnes et arbeidstaker- eller arbeidsgiverforhold omfattes av loven. Det er organisasjonen Säker skog som står for gjennomføringa av forordningen og omtrent alle instruktørene er tilsluttet Säker skog, som eies av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) og de fire skogeierforeningene i Sverige

Det er et stort trykk på for å ta denne opplæringa og hittil har 65 858 lovlydige svensker avlagt kjørekort for motor- og ryddesag. Og flere venter på å få slippe til.

Du kan hogge i egen skog uten førerkort

De som omfattes av den nye loven er ofte dem som bruker motorsag eller ryddesag i andres skog. I egen skog er det normalt ikke krav om noe førerkort, men det er mange gråsoner som ikke alle har full oversikt over. For eksempel kreves det førerkort om du hjelper naboen med å felle trær, sjøl om du ikke får betalt.

A og B-førerkort

Motorsagførerkortet finnes i flere nivåer. Det vanligste er A- og B-nivå. Innehar du A-nivået, har du bevis på at du har lært deg å beherske utstyret og har riktig arbeidsteknikk. For å felle et tre, kreves det derimot et B-nivået, som henger betydelig høyere.

Eldre skogsarbeidere føler seg tråkka på

De som har søkt seg til kursene er alt fra nybegynner til erfarne skogeiere. En gruppe som imidlertid føler seg overkjørt, er de som har felt trær i 50 år. Disse er ikke overvettes begeistret for å måtte sette seg på skolebenken igjen. Men mange synes likevel det er noe å lære og flere av veteranene sier: dumt at jeg ikke har lært meg dette før.

Prislapp: 4000 -8000 kroner

De som er erfarne skogsarbeidere kan lese en god del på egen hånd, slik at de slipper billigere unna, blant annet gjennom et web-kurs. Et førerkort koster mellom 4000 og 8000 kroner – alt avhengig av hvilken utdanning som kreves.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS