Byggetomta SHF, NMBU
Byggetomta SHF, NMBU

Følg NMBU-gardsbruket dag for dag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har lagd ei egen nettside hvor du nærmest daglig blir oppdatert om framdrifta i bygginga av Norges største gardsbruk og restaureringa av Urbygningen.

Publisert

Både småfefjøset (fremst) og en fløy av storfe-fjøset (bakerst til høyre) er i ferd med å få tak over hodet. Foto: NMBU

Nettsida heter «NMBU – bygg og utvikling». Målet med web-stedet er å holde allmenheten løpende orientert om det som skjer av byggeaktivitet og andre spennende ting på Campus Ås, sier Kai Tilley, som er ansvarlig for kommunikasjonen ut til storsamfunnet.

Sakte-TV fra byggetomta

Det nye gardsbruket til Senter for husdyrforsøk (SHF) på til sammen 12 000 kvadratmeter og som skal romme 1200 dyr, «stjeler» sjølsagt mest plass på nettstedet. Her finner du lenker til Statsbygg og hovedentreprenøren Skanska, ferske bilder og annen informasjon om byggeaktiviteten. Et Web-kamera er også plassert på byggetomta, slik at du kan følge bygginga time for time. Dette blir nesten Hurtigruta minutt for minutt.

Trafikk-kork på Drøbakveien

Vi kan også lese at Riksantikvaren har freda 23 bygninger på NMBU - 18 på Ås og fem i Oslo, samt parkanleggene de to stedene.

Samtidig som det nye gardsbruket på NMBU tar form, restaureres Urbygningen. All denne aktiviteten vil medføre store trafikale utfordringer på riksveg 152 i høst hvor blant annet Meierikrysset skal bygges om og en ny rundkjøring etableres ved Husdyrfag-bygget.

Du kan også lese om det nye NMBU-gardsbruket i siste utgave av Bedre Gardsdrift

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS