Rype
Rype

Litt bedre rypejakt

Rypejakta, som ble avslutta 15. mars, viser noe bedre resultat enn forrige sesong, som var rekorddårlig.

Publisert

Rype i vinterprakt som unnslapp årets jegere. Foto: John Lambela, Statskog

Landets største grunneier, Statskog, har allerede gjort opp status for jaktsesongen og har god oversikt over resultatene

Om lag to ryper per jeger i Statskogen

7500 rypejegere har vært i sving på Statskogs områder siden rypejakta startet 10. september. De har felt i alt 14 597 ryper. I de to viktigste fylkene for Statskog, Nordland og Troms, ble det skutt henholdsvis 7335 og 5473 ryper. Begge fylker hadde oppgang.

Lavere kvoter – ikke nødvendigvis mer fugl

For ti år siden ble det skutt mer enn 400 000 ryper i løpet av den norske rypejakta. I jaktåret 2012/2013 rekordlave 120 000.

Den store nedgangen i rypebestanden har vært en nøtt å knekke for rypeforskerne, siden lavere kvoter ikke automatisk har ført til høyere bestand.

Ny måte å innrapportere fangst

I år har rypejegere på Statskogs grunn måttet rapportere inn fangst underveis, hver 14. dag i Nordland og Troms. Det var en betingelse for å få jakte videre.

– Dette er fremtidens måte å rapportere på. Gode rapporter underveis i jaktperioden gir oss et mye bedre grunnlag for å bestemme riktig jakttrykk i hvert enkelt jaktfelt. Blir det felt mange ryper tidlig i jakta i et område, kan vi gå tidlig inn med restriksjoner, sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog, som også er rypeforsker.

Mistet den hele og fulle oversikten

Tidligere har kvoter blitt satt for et mye større område, gjerne fylkesvis. Det ga et dårligere utgangspunkt for å fange opp lokale variasjoner. I tillegg kom fangstrapportene fra jegerne inn først i mai.

- Takseringen som skjer i forkant av jakta gir oss nødvendig informasjon om bestanden, men det er også viktig å vite hvor mange dager det blir jaktet og hvor mye som blir skutt. Når bestanden går opp, er det også som regel flere jegere på jakt, og over en lengre periode, sier Jo Inge Breisjøberget.

Fangsttall på nett i framtida

Den nye detaljoversikten sier at det ble felt 0,51 ryper per jaktdag i Nordland og 0,74 i Troms. I fremtiden planlegger Statskog å legge ut fangsttallene live på nettet så jegerne selv også kan følge med på fangstresultatet for sine områder underveis i jakta.

Årets resultater

Her ble det skutt flest ryper i Nordland:1. Rana 1 - 1418 ryper 2. Hemnes - 698 ryper 3. Balvatnet - 567 ryper 4. Hattfjelldal 13 - 314 ryper 5. Rana 3 - 282 ryper 6. Rana 2 - 270 ryper 7. Sørdalen/Harodal - 260 ryper 8. Hattfjelldal 5 - 242 ryper 9. Skaiti - 239 ryper10. Hattfjelldal 7 - 218 ryper

Her ble det felt flest ryper i Troms: 1. Leina - 733 ryper 2. Lenvik - 339 ryper 3. Stordalen - 289 ryper 4. Helligskogen - 240 ryper 5. Altevatn Nord - 211 ryper 6. Tranøy - 200 ryper 7. Paras-Riephi - 188 ryper 8. Berg - 178 ryper 9. Geavdna - 161 ryper10. Dividalen Øst - 160 ryper

Andre Statskog-områder med rypejakt: Njardarheim, Sirdal i Vest Agder - 696 ryper Ljørdalen / Trysil - 285 ryper Femundsmarka / Røros - 186 ryper Kongsvoll i Oppland/Sør-Trøndelag - 51 liryper Nordtrøndelagskortet - 39 ryper Hukkelvatna i Nord-Trøndelag - 29 ryper Namsskogan i Nord-Trøndelag - 26 ryper Haukeli - 24 ryper Bangdalen i Nord-Trøndelag - 23 liryperSørtrøndelagskortet - 23 ryper

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS