Skog 1
Skog 1

Stabile, men beskjedne inntekter fra skogen

De 22 200 personlige skogeierne med overskudd i 2012 hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 35 000 kroner.

Publisert

Skogeiendommene i Norge er gjennomgående små. Levert tømmerkvantum står derfor i stil med størrelsen på det produktive skogarealet.

2012-tallet er en nedgang på 2000 kroner fra året før, melder Statistisk sentralbyrå. Bruttoinntekta til de samme skogeierne lå i snitt på 560 000 kroner. Av dette utgjorde næringsinntekta fra skogen bare seks prosent.

Beskjedne summer per skogeier

Av de 22 200 skogeierne med positiv næringsinntekt i 2012 hadde 84 prosent av dem en skattbar inntekt fra skogbruket på under 50 000 kroner, mens sju prosent hadde over 100 000 kroner.

Samla inntekt på 780 millioner kroner

I Norge er litt over 125 000 skogeiendommer eid av enkeltpersoner. Av disse hadde hver femte positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2012. Totalt hadde de en samla næringsinntekt fra skogbruket på 780 millioner korner, mot 849 millioner året før.

Størrelsen betyr fortsatt mest

Næringsinntekta fra skogbruket varierer mye med størrelsen på skogarealet. Skogeiere med positiv næringsinntekt og mellom 5 000 og 20 000 dekar produktivt skogareal, hadde i gjennomsnitt en næringsinntekt fra skogbruket på 180 000 kroner. Til sammenlikning utgjorde gjennomsnittsinntektene for skogeierne med mer enn 20 000 dekar 413 000 kroner.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS