Ved_2
Ved_2

Spør om vedproduksjon

En gruppe studenter ved NTNU i Trondheim har store planer for helautomatisk pakking av småsekker. Men før systemet ferdigutvikles har de noen spørsmål som trenger svar. Du kan hjelpe dem her!

Publisert

Klikk her for å starte spørreundersøkelsen for deg som er, har vært eller tenker på å starte med vedproduksjon.

" Kjøper du ved til eget forbruk, klikk her.

"

Så langt alt vel. Men så skal veden i småsekk. Der kan vi ha en revolusjon i vente...

Den fire mann sterke gruppa, som går under navnet ProsjektV, har som ambisjon å ta vedproduksjonen inn i det 21. århundret med helautomatisk pakking i småsekk av ymse størrelser, og kanskje også ta sekken et lite steg videre fra dagens dryssevennlige nettingtype.

– I dag pakkes småsekkene for hånd. Det er en så betydelig flaskehals at det finnes vedprodusenter som heller importerer ved ferdig pakket i småsekk enn å gjøre denne jobben sjøl. Vi utvikler for tiden en maskin som pakker fyringsved i småsekker helt automatisk, og det er i forbindelse med dette arbeidet vi behøver å gjennomføre en spørreundersøkelse, sier Ole Holtet, daglig leder i ProsjektV. Med seg har han strategi- og økonomiansvarlig Jørgen Møinichen, industridesigner Morten Evensmo og teknisk utvikler Geir Turtum. Gruppa har fått etablererstipend fra Innovasjon Norge og samarbeider med automasjonsfirmaet Visiontech AS i Trondheim.

– Maskinen vi utvikler forventes å halvere pakkekostnadene og ha en kapasitet 20 ganger høyere enn ved pakking for hånd. Samtidig benytter vi en ny, forbedret sekk som er dryssfri og lettere å bære, forteller ved-gjengen ved NTNU.

I den fasen prosjektet er i nå, er det flere spørsmål som må avklares. Disse spørsmålene kan du som leser av gardsdrift.no bidra med svar på. Klikk det inn på høvelig skjema i toppen av artikkelen. Du kan gjennomføre undersøkelsen anonymt. Om du ønsker det, kan du oppgi navn og telefonnummer så utviklerne kan kontakte deg om de har utfyllende spørsmål. Å fullføre undersøkelsen tar omtrent like lang tid om å pakke en småsekk eller to med ved.

"
Powered by Labrador CMS