thCAGO83OZ

Ny faremerking av plantevernmidler

Fra 1. juni neste år skjer det enderinger av faremerking på etikettene av plantevernmidler. Fram til da vil du finne både ny og gammel merking.

Publisert

Det nye faresymbolet for plantevernmidler som er akutt giftige.

Det mest merkbare er at de gamle faresymbolene blir erstatt av med nye, melder Mattilsynet.

«Fare» og «advarsel»

Nåværende varselord som «Meget giftig», «Giftig», og «Miljøskadelig» erstattes av varselordene «Fare» og «Advarsel». Ordlyden i enkelte fare- og sikkerhetssetninger blir endret og gir noe bredere informasjon om farer og forholdsregler enn tidligere. Enkelte preparater vil også få en strengere merking.

Gammel og ny om hverandre

Mattilsynet har nå begynt å godkjenne plantevernmidler med den nye merkingen, og i en overgangsperiode fram til 1. juni 2015, vil det kunne selges plantevernmidler med etiketter med enten gammel eller ny type merking.

Se de nye faresymbolene til helse- og miljøfaremerking av plantevernmidler (PDF)

"
Powered by Labrador CMS