Holstein-ku
Holstein-ku

Derfor dør svenske kyr

Her er tre største risikofaktorene i svenske mjølkebesetninger:Holstein-raseStore besetningerDårlig sommerbeite

Publisert

Kyr som settes på magert sommerbeite og ikke saftige grasmarker, er i risikogruppa for tidlig død. Foto: colourbox.com

Ei svensk mjølkeku lever i snitt drøye fem år. De fleste sendes til slakt, men en del dør eller må avlives på garden. Dødeligheten i svenske mjølkebesetninger er høy i internasjonal sammenheng.

Ikke bare sorgen

Karin Alvåsen på Sveriges lantbruksuniversitet har i sitt doktorgradsarbeid sett på trender i svensk kudødelighet i årene 2002-2010, både når det gjelder sjøldøde og slakta dyr. Dødeligheten var stigende i perioden undersøkelsen pågikk.

Men for å starte med det gledelige: På garder med høy avkastning er problemet mindre, det var store forskjeller mellom besetningene og mange av besetningene hadde veldig lav dødelighet.

Problemene øker i store Holstein-besetninger

Forskeren har ikke belegg for å si at dødeligheten skyldes den intensive mjølkeproduksjonen, sjøl om det finnes faktorer som tyder på det. Blant annet er problemene større på garder med kyr av holsteinrasen, i større besetninger der kyrne går på et skrint beite i steden for kulturbeite om sommeren.

Lav dødelighet i lausdrift med robot

Dødeligheten var også høyere i besetninger med lengre kalvingsintervall og der avdråtten var lav. I Norrland var dødeligheten høyere enn i Södra Götaland, og i konvensjonelle besetninger sammenlikna med økologiske.

Den laveste dødeligheten hadde besetninger med det høyeste avdråttsnivået og lausdrift med mjølkerobot.

Sårbar tid rundt kalving

Dødeligheten var høyere i samband med kalving og i tidlig laktasjon, noe som viser at det lønner seg å ta ekstra vare på kyrne i ukene før og etter kalving for å hindre kalvingsrelaterte problem og metabolske sjukdommer.

Pass på klauvene!

Klauvhelsa er det også viktig å forbedre, da klauv- og beinproblem var den vanligste årsaken til avliving.

Sammensatt årsaksbilde

Men aller viktigste er bondens innstilling og opptreden i fjøset. Ved å fatte riktige beslutninger på rett tidspunkt og ved å oppdage og behandle sjuke og skadde dyr på et tidlig tidspunkt, kan du unngå at kyr sjøldør eller må avlives.

Dessverre finnes det ingen enkle svar på hvorfor dødeligheten er høyere enn man skulle ønske. Dødeligheten påvirkes av mange ulike faktorer og forutsetningene er veldig forskjellige i de ulike besetningene, lyder sluttordene fra den nybakte kudoktoren.

Powered by Labrador CMS