Svensk flagg med nedadgående pil

Svensk jord stadig mindre verd

Prisene på landbruksjord i Sverige fortsetter å synke. Det er andre år på rad at prisene går ned med to prosent, melder ATL.

Publisert

Prisen på svenks landbruksjord viser en dalende tendens. Foto: colourbox.com

Gjennomsnittsprisen for ett dekar åkermark er 5880 svenske kroner. Tilsvarende for eng er 2060 kroner.

Mest opp i nord

Prisene steg mest for grasmark i övre Norrland, tett fulgt av de sørlige flatbygdene, hvor også prisen for åkermark steg kraftigst. De gjennomsnittlige prisene sank mest i for både åker- og grasmark i Mellansverige, samt langs den sørøstre delen av Østersjøkysten medregna Öland og Gotland.

Avlingene bestemmer prisen

Prisene på både eng- og åkerjord er høyest i de sørlige flatbygdene av Götaland, der ett dekar koster i snitt 6300 kroner for engjord og 17330 for åkerjord.

Sjøl om det er flere faktorer som er med på å bestemme markedsprisene, er det til sjuende og sist lønnsomheten i dyrkinga som veier tyngst, skriver jordbruksverket.

Powered by Labrador CMS