Senter for Husdyrforsøk, Ås
Senter for Husdyrforsøk, Ås

Norges største gardsbruk tar form

ÅS: Neste vår skal fem husdyrbygninger på tilsammen 12 000 kvadratmeter stå ferdig når Senter for husdyrforsøk rykker inn på gardsbruket.

Publisert

Påske 2014: Kjelleren under småfefjøset er ferdig. Forskaling av ringmur til grisehus påbegynt. Om få dager starter grunnarbeidene til storfefjøset på 7750 kvadratmeter. Foto: Kay Tilley

Gardsbruket har fått navnet Ås gård. Det vil bestå av fem bygninger og er første trinn i en større byggeprosess i forbindelse med at Universitetet på Ås (UMB) og Norges Veterinærhøgskole fusjonerte til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Skal huse 1200 dyr

Gardsbruket er dimensjonert for inntil 1200 dyr (350 storfe, 300 gris og 550 småfe). Dyretallet vil variere gjennom året avhengig av lamming og kalving. Det er også avsatt plass til seks hester som inngår i svært sentrale fôringsforsøk.

7750 kvadratmeter stort fjøs

Når alt blir ferdig, kommer dette til å bli ett av landets mest moderne gardsbruk, skriver NMBU på sine hjemmesider. Av totalt 12 000 kvadratmeter, vil storfefjøset aleine utgjøre 7750 kvadratmeter. Utafor skal det bygges gjødselkummer og plansiloer.

Kostnadsramma er på 360 millioner kroner.

Tre bygg påbegynt

I lengderetningen måler bygningsmassen 300 meter og i bredden om lag 150 meter.

Byggearbeidene med de to første bygningene startet straks en fikk klarsignal fra Ås kommune i fjor. Nå er kjelleren under småfefjøset mer eller mindre ferdig og midt i mai starter arbeidet med byggene over bakken. Forskalinga av ringmuren til grisehuset er også godt i gang. I disse dager starter arbeidene med storfefjøset.

Veterinærbygg neste!

Per i dag ligger hovedentreprenøren Skanska litt etter tidsskjemaet, men regner med å ta dette raskt inn.

Et stort veterinærbygg skal bygges der driftsbygningen til Senter for husdyrforsøk ligger i dag (tett inntil Drøbakveien). Denne bygningen skal rives og dyrene flyttes etappevis opp til det nye gardsbruket. Totalt vil veterinærbyggene legge beslag på 63 000 kvadratmeter.

Det betyr at total bygningsmasse vil ligge på 75 000 kvadratmeter når hele samlokaliseringsprosjektet er på plass.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS