pil
pil

Inntekta i landbruket: Pila peker oppover

Årsverksinntekten i jordbruket er forventet å øke med 5,1 prosent, skriver Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Publisert

Prognosen for årsverksinntekten i jordbruket i 2013 viser en vekst på 5,1 prosent, fra 257 400 til 270 600 kr. Det vkan vi lese av de nylig publiserte beregningene av «vederlaget til arbeid og egenkapital pr. årsverk» for Totalkalkylens normaliserte regnskaper.

«Vederlaget til arbeid og egenkapital pr. årsverk» for Totalkalkylens normaliserte regnskaper legges til grunn ved vurdering av inntektsutviklingen i de årlige jordbruksoppgjørene. Resultatet har tatt høyde for virkningen av årets jordbruksavtale, men ikke det skattemessige jordbruksfradraget. Totalkalkylen utarbeides av Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) og viser samlede inntekter, kostnader og resultat for norsk jordbruk.

Powered by Labrador CMS