Flom cb848859
Flom cb848859

Uværet: Nesten 5000 bruk berørt

4000 gardsbruk er hjemsøkt av store nedbørsmengder. 900 bruk av flommen.

Publisert

Flom og nedbør berører over én million dekar landbruksareal på Øsstlandet. Foto: SLF

Rundt én million dekar landbruksjord har vært utsatt for store nedbørsmengder, mens ca. 60 000 dekar er berørt av flommen, viser foreløpige tall fra Statens landbruksforvaltning (SLF).

Mest nedbør mot vest

Foreløpige anslag for areal som er påvirket av store nedbørsmengder i Akershus, Telemark og Buskerud er på 730 000 dekar og utgjør ca. 50 prosent av totalarealet i disse fylkene. Telemark melder at alle bruk i utgangspunktet er rammet av store nedbørsmengder i mai, og de estimerer at ca. 60 prosent av arealene og brukene er hardt rammet.

Mest flom mot øst

Foreløpige anslag for oversvømt landbruksareal i Oppland er på ca. 30 000 dekar. Hedmark har også et betydelig skadeomfang. Anslag for flomrammet landbruksareal er på ca. 20 000 dekar. Avlingene som særlig berøres er poteter, korn og grovfôr.

Sein våronn pga. tele

Hedmark gir uttrykk for at et større problem enn både flom og store nedbørsmengder er sein våronn på grunn av tele. Vestfold melder at det ikke har vært svært store nedbørsmengder, men det er svært sein våronn som er ytterligere forsinket av få sammenhengende godværsdager.

Resten av landet

I Akershus anslås oversvømt landbruksareal til om lag 8000 dekar. Vestfold og Sogn og Fjordane har store overvintringsskader i jordbær og bringebær. Østfold har så langt ikke rapport om skader.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS