Vår
Vår

Råd for sein våronn

Ennå ikke fått våronna unna? Eller må du til på nytt etter flommen? Her er råd for deg som ennå har en jobb å gjøre.

Publisert

Det rapporteres om at svært lite våronn er gjort mange steder på Østlandet på grunn av sein vår, mye nedbør og flomskader.

– Flomskadd åker må såes på nytt for at man skal få arealtilskudd, og da kan det være aktuelt med en fangvekst som raigras for å binde nitrogenet, sier produktsjef såkorn Atle Ivar Flaa i Felleskjøpet Agri.

Mer såkorn, mindre nitrogenFelleskjøpet Agri er utsolgt for tidlige kornsorter og har bare toradsbygg, sen havre, erter og rybs på lager. Det er behov for økt beredskapslager på tidlig havre og bygg for neste sesong.

Generelle råd for sein våronn fra Atle Ivar Flaa er å øke med et par kg såkorn pr dekar og redusere nitrogentilførselen med 1 – 2 kg, tilsvarende 5 – 10 kg fullgjødsel. På grunn av flomskader og utsatt våronn er det allerede klart at årets kornavling vil bli under normalen.

Se opp for frittflueEinar Strand i Bioforsk/Norsk Landbruksrådgiving peker på fare for frittflue ved sein såing og høy temperatur etter spiring. Frittflua kan gjøre skade på hovedskuddet på havreplanten etter spiring. Det gir økt busking og ytterligere forsinka høsting. Man bør følge med i åkeren og eventuelt sprøyte ved angrep. Det er ingen varsling i forhold til frittflue i Norge.

Ved fare for sein høsting er det også viktig å unngå legde, enten ved redusert gjødsling eller ved stråforkorting. Det er vanskelig å få tørka opp havren når den først har lagt seg.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS