Elg
Elg

Markant nedgang i elg- og hjortejakta

Det ble felt 34 600 elg under jakta høsten 2012 og vinteren 2013, noe som er 1800 færre enn foregående jaktår. I samme tidsrom falt det 35 000 hjort. Dette er også en nedgang på nesten 1800 dyr. Fremdeles er det flest elgjegere.

Publisert

Fremdeles felles det så vidt litt flere hjort enn elg her i landet. Men elgjegerne er i flertall. Foto: colourbox.com

Ikke siden midten på 1990-tallet er det blitt felt færre elg. Fellingstallet gikk mest ned i Hedmark fylke. For sesongen 2012/2013 ble det gitt tillatelse til å felle om lag 44 800 dyr totalt. Det er omtrent samme nivå som foregående år. Fellingsprosenten endte på 77 prosent, mot 81 prosent i 2011/2012, melder Statistisk sentralbyrå.

Størst nedgang i Hedmark

Hedmark er det viktigste elgfylket målt etter antall felte dyr. I alt ble det gitt tillatelse til å felle i overkant av 9 200 elg, en økning på om lag 600 dyr fra året før. Sjøl om kvoten økte, ble det skutt færre elg. I alt ble det felt i overkant av 7 100 dyr, som innebærer en nedgang på omkring 500 elg fra året før. Fellingsprosenten havnet på 77 i dette fylket, det samme som landsgjennomsnittet.

Etter Hedmark fulgte Nord-Trøndelag og Nordland, med henholdsvis 5 100 og 3 400 felte dyr. Dette er en nedgang på respektive 65 og 45 dyr. Bare Akershus, Troms, Finnmark, Vestfold og Sogn og Fjordane hadde en liten økning fra året før i fellingstallene.

Steinkjer på topp

Blant kommunene ble det felt flest elg i Steinkjer i Nord-Trøndelag. Med 789 felte elg lå kommunen et lite stykke foran Trysil i Hedmark, der det ble skutt 772 dyr. Elgtettheten var klart høyest i de to nordtrønderske kommunene Vikna og Frosta.

Nedgangen for hjortejakta fortsetter

Det ble felt om lag 35 000 hjort i løpet av jakta høsten 2012 og vinteren 2013. Dette er en nedgang fra sesongen før på nesten 1 800 dyr. Det er det andre året på rad med nedgang i fellingstallet etter uavbrutt vekst siden jaktåret 1989/1990.

Størst nedgang i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal hadde den største tilbakegangen fra foregående jaktår. I alt ble det felt 8900 dyr av en kvote på omkring 14 000. Sammenliknet med året før var dette en nedgang på 1200 dyr. I de to andre store hjortefylkene, Sogn og Fjordane og Hordaland, ble det skutt henholdsvis 10 100 og 7 900 hjort. Sogn og Fjordane hadde en nedgang på 675 felte dyr, mens Hordaland hadde en svak vekst i fellingstallet med 54 dyr.

Blant fylkene på Østlandet og Sørlandet ble det felt flest hjort i Oppland og Telemark, med respektive 627 og 530 dyr. Dette er en økning på henholdsvis 84 og 47 dyr.

Kvinnherad på topp

Kvinnherad i Hardanger var også i år kommunen hvor det ble felt flest hjort, i alt 1207. Deretter fulgte Hitra i Sør-Trøndelag med 925 dyr.

Flest elgjegere her til lands

Til sammen jaktet 43 200 personer hjort i jaktåret 2011/12, som utgjør en økning på 1500 fra året før. Men til tross for at det nå blir felt flere hjort enn elg her i landet, er det fremdeles mange flere elgjegere. Jaktåret 2011/2012 var det 60 900 jegere som jaktet elg.

"
Powered by Labrador CMS