gamle storferaser
gamle storferaser

Gamle storferaser holder stand - så vidt

Ser vi bort fra telemarksfe, holder stort sett de fleste nasjonale storferasene koken. Men alle rasene er fortsatt utsatte.

Publisert

Telemarkskua går tilbake, både i antall avlskyr og i antall besetninger.

Østlandsk rødkolle går mest fram og telemarksfe mest tilbake viser tallene fra Genressurssenteret. Ellers er det bare små endringer i antall avlskyr og besetninger for de andre nasjonale storferasene, skriver Skog og landskap på sine hjemmesider.

Genressurssenteret begynte i fjor å publisere oppdaterte populasjonsdata for de bevaringsverdige storferasene, slik at en kan følge populasjonsutviklingen nøye. Disse tallene er et viktig overvåkingsverktøy i arbeidet for de bevaringsverdige storferasene.Tabellen nedenfor viser at tallene svinger litt for de forskjellige rasene. Dølafe, vestlandsk fjordfe og sidet trønderfe og nordlandsfe har alle en svak økning i både antall avlskyr og besetninger. Østlandsk rødkolle har en god økning i antall avlskyr og stabilt antall besetninger, mens vestlandsk raudkolle har en liten økning i antall besetninger, men en reduksjon i antall avlskyr.

Telemarkfe skiller seg ut ved å ha en prosentvis ganske stor nedgang i både antall kyr og antall besetninger, med henholdsvis ti og femten prosent. Siden dette er tall fra bare to år, så skal en være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner om hvilken vei trenden går, men tallene bekrefter at de bevaringsverdige storferasene er små og svært sårbare populasjoner, skriver Skog og landskap.

2012 2013
RaseAvlskyrBesetningerAvlskyrBesetninger
Dølafe1214513047
Østlandsk rødkolle1292416624
Vestlandsk raudkolle1304711949
Telemarksfe3339830183
Vestlandsk fjordfe42696456105
Sidet trønderfe og nordlandsfe10162631135276
Powered by Labrador CMS