Stubbfresing av juletrefelt
Stubbfresing av juletrefelt

Fra juletrefelt til matareal på én dag

Norsk Juletre vil åpne øynene for politikere og vise dem hvor enkelt det er å forvandle et juletrefelt til dyrka mark ved hjelp av en stubbefreser.

Publisert

Norsk Juletre arrangerte i går fagdag med demonstrasjon av stubbefresing i juletrefelt, en fagdag som var like mye rettet mot politikere og byråkrater som til juletreprodusentene.

– Det er viktig å få fokus på muligheten til å tilbakeføre arealet til tradisjonell dyrka mark, enten det er gras eller korn. Vi ønsker å få fram hva som trengs av kostander og utstyr for tilbakeføring, sier Bjørn Helge Bjørnstad, styreleder i Norsk juletre og juletreprodusent.

Ved å øke forståelsen hos myndighetene om at et juletrefelt kan tilbakeføres til dyrket mark etter bare én omgang med stubbefres, håper Bjørnstad at det vil være lettere for juletreprodusenter å få omdisponert dyrka mark til juletrefelt.

– For juletreproduksjon er tidshorisonten et omløp, det vil si omtrent ti år, og kostnaden for tilbakeføring er én kjøring med stubbefres, sier Bjørnstad.

Fagdag om stubbefresing av juletrefelt i Setskog.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS