tømmer1
tømmer1

2012: Lavere omsetning i skogbruket

Bruttoproduktet for skogbruket og tjenester tilknytta skogbruket var 4,6 milliarder kroner i 2012. Det er en nedgang på 13 prosent fra året før.

Publisert

Nedgangen i bruttoprodukt skyldes hovedsakelig redusert tømmerpris i 2012. I alt ble det produsert skogprodukter og tjenester til en verdi av 7,4 milliarder kroner, melder Statistisk sentralbyrå. Tømmer for salg og eget bruk er den største enkeltposten i regnskapet, og verdien av dette virket beløp seg til 2,9 milliarder kroner i 2012, som er en nedgang på om lag 200 millioner fra 2011.

Ved i vekst

Verdien av virke til ved er beregnet til 1 milliard kroner. Dette innebærer en oppgang på 100 millioner fra året før. Det skyldes at vedforbruket økte med 10 prosent i 2012. Næringene med tilknytning til skogbruket leverte varer og tjenester for drøyt 1,7 milliarder kroner i 2012.

Totalregnskapet for skogbruket og tjenester tilknyttet skogbruket
Millioner kronerMillioner kronerEndring i prosent
201120122011 - 2012
Produksjon i skogbruket7 9507 350-7,5
Produktinnsats i skogbruket2 6472 7564,1
Bruttoprodukt i skogbruket5 3044 594-13,4
¬ Driftsresultat i skogbruket3 3472 502-25,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Powered by Labrador CMS