Flishogger
Flishogger

Fjerner tilskudd til energiflis

I statsbudsjett for 2014 går regjeringa inn for å fjerne energiflistilskuddet. Dette får betydning for drifter som er under planlegging, skriver Statens landbruksforvaltning.

Publisert

Tilskuddet til energiflis har fått fyken.

Fram til 20. novmber er det utbetalt 26,4 millioner kroner i tilskudd, av en ramme på 32,5 millioner kroner i 2013. Det som er igjen av midler fordeles på søknader som kommer inn på tampen av året. Dermed gjelder det om å kjenne sin besøkelsestid!

Søknader levert i november

Søknad om tilskudd kan du sende til kommunen når drifta er avsluttet. Fram til og med 30. november vil søknaden du leverer til kommunen behandles etter gjeldende tilskuddssatser for 2013. Tilskudd utbetales fortløpende.

Søknader levert i desember

Dersom du leverer søknaden til kommunen i desember, vil den først bli behandlet på nyåret. Dette gjelder også drifter som ferdigstilles i desember så lenge søknaden også leveres i desember. I januar 2014 vil alle søknader fra desember vurderes samlet. De gjenstående midlene etter 30. november fordeles på disse søknadene.

Siste frist for tilskudd: 31. desember

Tilskuddsnivået for søknadene i desember vil dermed være avhengig av den gjenstående tilskuddspotten og flisvolumet i søknadene. Derfor kan tilskuddssatsene for søknader som kommer inn i desember bli lavere enn gjeldende satser for 2013.

Søknader som eventuelt kommer inn til kommunen etter 1. januar 2014 vil ikke få tilskudd.

Du finner mer informasjon om søknadsprosedyre og tilskuddssatser her

"
Powered by Labrador CMS