Mjølkeku
Mjølkeku

Samdriftsfylket Oppland trapper ned

Oppland er stadig store på samdrift, men muligheten for kvoteleie har erstattet mange tobruk-samdrifter, melder Fylkesmannen.

Publisert

Færre samdrifter i Oppland som følge av systemet med kvoteleie.

Oppland er fortsatt et stort samdriftsfylke sjøl om det totale antallet har gått sterkt tilbake. I 2008 var det 402 samdrifter i fylket. I 2013 er antallet nede i 176. Én viktig årsak til nedgangen er muligheten for salg og bortleie av mjølkekvota.

Antall samdrifter var på topp i 2008. Ingen andre fylker hadde da så mange samdrifter som Oppland. Siden ordninga med kvoteleie ble innført dette året, er antall samdrifter blitt kraftig redusert. Det er særlig samdriftene med to medlemmer som blir oppløst og erstattet med kvoteleie.

I 2012 var det 198 samdrifter i Oppland og disse var fordelt slik på regionene:

Nord-Gudbrandsdal - 59
Midt-Gudbrandsdal- 32
Lillehammer-regionen - 43
Gjøvik-regionen- 29
Hadeland- 2
Valdres - 33

Gudbrandsdalen - fra Lillehammer og nordover – har lenge hatt et sterkt innslag av samdrifter i mjølkeproduksjonen. Hele 134 av samdriftene - eller 68 prosent - var geografisk beliggende i dette området.

Powered by Labrador CMS