Biogassreaktor
Biogassreaktor

Luta halm får fart på biogassanlegget

Putter du en blanding av gjødsel, fiskeavfall og halm i en biogassreaktor, gir luta halm et biogassutbytte på to og en halv gang det du får av ubehandla halm, viser forsøk ved UMB.

Publisert

Luta halm er en effektiv ingrediens i bioreaktoren. Foto: colourbox.com

Kristian Fjørtoft ved Institutt for matematiske realfag og teknologi har undersøkt ulike metoder for behandling av halm for å få økt biogassutbytte. Målet var å finne fram til en enkel metode som kunne egne seg til gardsanlegg.

Lut overlegen

Han har prøvd ut metoder som finmaling, dampeksplodering, luting, ammoniakkbehandling og koking. Luting viste seg altså å være en meget gunstig metode.

Lut lei luting

På 60- og 70-tallet var luting av halm en vanlig metode for behandling av halmen for å øke fôrverdien. Metoden med dyppeluting forutsatte at halmen fikk renne av seg før den ble lagt til modning. Ulempen var at lut havna i vassdragene og metoden ble derfor forbudt.

Biogassanlegget tåler lut

I biogass-sammenheng trenger du ikke å «vaske» halmen, og luta kan brukes i biogassreaktoren. Denne forbehandlingsmetoden vil trolig egne seg godt for gardsbaserte biogassanlegg med god tilgang på halm, da metoden er enkel og krever små investeringer, skriver instituttet på sin hjemmeside.

Powered by Labrador CMS