Tømmerbil
Tømmerbil

Inntektene fra skogbruket på stigende kurs

For skogeiere med overskudd i skogbruket var gjennomsnittlig næringsinntekt 37 000 kroner i 2011. Året før var tallet 34 000 kroner. I Hedmark, som er fylket med høyest skoginntekt, var gjennomsnittet 64 000 kroner.

Publisert

Større verdier fant veien ut av norske skogseiendommer i 2011. Foto: colourbox.com

Det var 22 900 personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2011. Fire av fem hadde en skattbar inntekt fra skogbruket på under 50 000 kroner, mens åtte prosent hadde over 100 000 kroner, melder Statistisk sentralbyrå.

Samlet næringsinntekt fra skogbruket: 947 mill. kr

De aller fleste skogeiendommer i Norge er eid av enkeltpersoner. I alt er det registrert 113 500 personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. De hadde en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 849 millioner kroner i 2011, mot 815 millioner kroner året før. I tillegg var næringsinntekt fra skogbruk på til sammen 98 millioner kroner ført på skogeiers ektefeller, samboere og partnere i 2011, mot 84 millioner i 2010.

Størrelsen betyr noe likevel

Næringsinntekten fra skogbruket varierer mye med størrelsen på skogarealet. Skogeiere med positiv næringsinntekt, og mellom 5 000 og 20 000 dekar produktivt skogareal, hadde i gjennomsnitt en næringsinntekt fra skogbruket på 201 000 kroner. Til sammenlikning var gjennomsnittet for skogeiere med mer enn 20 000 dekar, på 434 000 kroner.

Bruttoinntekten økte

Den gjennomsnittlige bruttoinntekten til skogeiere med overskudd i skogbruket var på 526 000 kroner i 2011. Dette er en økning på 24 000 kroner fra året før. Næringsinntekt fra skogbruket utgjorde sju prosent av bruttoinntekten. Andre næringsinntekter utgjorde 31 prosent, mens lønnsinntekter utgjorde 42 prosent. Resten var pensjon og andre inntekter.

Powered by Labrador CMS