RuudogVedum
RuudogVedum

Slik vil de øke kjøttproduksjonen

Ekspertgruppa som skal gi råd om hvordan Norge skal få opp produksjonen av storfekjøtt, overleverte i dag sine anbefalinger til landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum. Dette er hva de foreslår.

Publisert

Ekspertgruppas leder Tor Arne Ruud overrakte idag rapporten til Trygve Slagsvold Vedum.

Underdekningen av storfekjøtt i det norske markedet er på ca. 10 000 tonn etter kvoteimport, noe som tilsvarer kjøttproduksjonen fra 35 000 – 40 000 mordyr.

Ekspertgruppa slår fast at det er potensiale til å øke storfekjøttproduksjonen i dagens populasjon, men de mener at det trengs også flere mordyr for å dekke hele underskuddet.

Slik mener ekspertgruppa at problemet kan løses:

På kort sikt:

  • Økning av slaktevekt for lette okseslakt
  • Oppfôring av kalv som i dag ikke slaktes som kvalitetskalv

På litt lengre sikt:

  • Flere kalver per årsku
  • Økt anvendelse av bruksdyrkrysning og planmessig krysning med kjøttfe

For å stimulere til dette er viktige tiltak:

  • Faglig løft, som kan bidra til både økt produksjon og forbedret lønnsomhet
  • Spesiell fokus på de tyngste kostnadsdriverne i produksjonen
  • Innretning av tilskudd slik at det i sterkere grad fremmer produksjon av kjøtt framfor hold av dyr

For å øke populasjonen med flere dyr og flere besetninger er det i tillegg til ovenfor nevnte behov for:

  • Utvikling av rimelige og rasjonelle bygningsløsninger
  • Økt støtte til investering og finansiering av bygg og innkjøp av dyr
Powered by Labrador CMS