lov dom dommer COLOURBOX1755208.jpg
lov dom dommer COLOURBOX1755208.jpg

Odelsretten snevres inn

Fra 1. januar 2014 kommer det nye regler i odelsloven. Resultatet blir færre med odelsrett. Det kan være smart å sette seg inn i endringene, anbefaler Statens landbruksforvaltning (SLF).

Publisert

Illustrasjonabilde fra Buskerud. Garden på bildet har ikke noe med denne saken å gjøre.

Fra nyttår har du bare rett til å ta garden på odel dersom du er barn av dagens eier eller barn av tidligere eier. Er du barnebarn av dagens eier kan du også bruke odelsretten.

Nieser og nevøer lever farlig

Endringene medfører at nevøer og nieser til den som eier garden i dag ikke lenger har odelsrett. De kan md andre ord ikke ta garden på odel dersom den blir solgt ut av slekta.

Åpner opp for interesserte uten odel

Et av formålene med innsnevringen er å begrense odelskretsen til dem som har sterkest tilknytning til garden. Slik ivaretar man de positive sidene, det vil si den nære familiens odelsrett, samtidig som det gir mulighet for nye og motiverte næringsutøvere å komme inn i landbruket.

Undersøkelser viser at det mange steder er flere som etterspør landbrukseiendom enn det er eiendommer til salgs. Økt omsetning av landbrukseiendommer vil på den måten være til nytte både for samfunnet, landbruket og yrkesutøverne her, skriver SLF.

Overgangsregler

SLF har fått mange spørsmål om hva endringene betyr for eiendommer som kjøpes/selges nå før nyttår.

De som skal selge og kjøpe odelsgard nå, må kjenne til overgangsregelen. Den sier at der det har ”blitt høve” – oppstått anledning – til å bruke odelsrett før 1. januar 2014, så skal de gamle reglene gjelde. Det betyr at dersom garden blir solgt før 1. januar 2014, gjelder de gamle reglene. Da kan nieser og nevøer også bruke odelsrett. Det er nok at det er inngått en avtale om å selge garden (muntlig eller skriftlig). Det er ikke nødvendig at avtalen har blitt tinglyst, se odelsloven § 60.

Hvis eieren av en odelsgard dør før 1. januar 2014, gjelder også de gamle reglene.

For alle garder som selges eller arves fra og med 1. januar 2014 gjelder de nye reglene.

Les mer om lovendringene her

"
Powered by Labrador CMS