Rein
Rein

7100 måtte bite i mosen

I alt ble det felt drøyt 7100 villrein under jakta i 2013. Dette er en økning på 1 700 dyr fra året før.

Publisert

Bare på Hardangervidda ble det felt 2100 villrein i år.

Ikke siden år 2000 er det felt flere villrein, melder Statistisk sentralbyrå. Vi får håpe at det er nok rein igjen, slik at nissen kommer rundt med alle gavene julaften. Men det er vel helst en tam Rudolf han bruker?

Likestilling mellom kjønnene

Fellingsprosenten økte med seks prosentpoeng fra 2012 og endte på 39. I alt ble det felt nærmere 2000 årskalver, omkring 1100 dyr på halvannet år, vel 1800 eldre bukker og over 2200 eldre simler. Det ble skutt omtrent like mange hanndyr som hunndyr. Denne kjønns- og aldersfordelingen har vært nokså stabil de siste årene.

Flest felte dyr på Hardangervidda

Hardangervidda er landets største villreinområde. Her var det gitt tillatelse til å skyte godt og vel 7000 dyr, mens knapt 2100 dyr ble felt. I jaktåret 2012 ble det gitt tillatelse til å felle drøyt 6000 dyr, mens knapt 1200 ble felt. Fellingsprosenten økte fra 20 i 2012 til 30 i 2013. Den store økningen fra 2012 skyldes blant annet at dyrene var mer spredt over hele arealet når jakta begynte i 2013. Innføring av jaktfrie soner førte til at dyrene ikke ble hindret under trekket, og dette bidrog til at reinen brukte større arealer.

Økning i Snøhetta- og Ottadalsområdet

I Snøhetta- og Ottadalsområdet ble det felt henholdsvis 690 og 750 dyr i 2013, en økning på henholdsvis 260 og 220 dyr fra året før. Også i Setesdal-Ryfylke, Nordfjella og Forelhogna økte utbyttet en god del i 2013. I de øvrige villreinområdene var det liten endring eller nedgang i fellingstallene sammenlignet med forrige jaktår.

Flere villreinjegere

Statistikk over hvor mange jegere som jaktet villrein høsten 2013, er først klar neste år. Tallene fra 2012 viser imidlertid at det da var nærmere 9500 personer som jaktet villrein. Dette er en økning på omtrent 450 fra året før.

Felt villrein 2013
AntallAndelEndring, prosent
2012 - 20132009 - 2013
2013
I alt7 140100,031,040,1
Hanndyr
Kalv1 05414,834,330,1
1 1/2 år6559,29,941,5
Eldre1 85426,037,543,9
Hunndyr
Kalv93013,032,737,0
1 1/2 år4085,736,581,3
Eldre2 23931,430,037,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Powered by Labrador CMS