Komatsu 931_1
Komatsu 931_1

Høyere avvirkning – lavere priser

Det ble solgt i underkant av 2,6 millioner kubikkmeter tømmer i 2. kvartal 2013 - en økning på 15 prosent fra samme periode i fjor. Tømmerprisene var derimot lavere enn på samme tid i fjor.

Publisert

Gjennomsnittsprisen for tømmer har gått ned 9 prosent på ett år og var i gjennomsnitt 303 kroner i 2. kvartal 2013, skriver Statistisk sentralbyrå.

Økt kvantum

I alt ble det avvirket 2,6 millioner kubikkmeter i 2. kvartal 2013, en økning på 340 000 kubikkmeter fra tilsvarende kvartal i 2012. Bruttoverdien for tømmer solgt til industrien utgjorde 775 millioner kroner. Det er en økning på 5 prosent fra samme periode i fjor.

Lavere pris

De foreløpige beregningene viser at skogeierne i gjennomsnitt fikk 303 kroner per kubikkmeter solgt tømmer, noe som er 29 kroner lavere enn for ett år siden. Det meste av prisnedgangen skyldes lavere massevirkepriser. Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu sank med henholdsvis 44 og 46 kroner, mens skurtømmer av gran og furu gikk ned henholdsvis 24 og 22 kroner per kubikkmeter.

Hedmark på topp

Fylkestallene viser at den største økningen i innmålt tømmerkvantum fant sted i Hedmark og Nord-Trøndelag, hvor det ble målt henholdsvis 115 900 og 64 600 kubikkmeter mer enn i samme periode året før. I Vestfold, som var fylket med størst nedgang, ble innmålt tømmerkvantum redusert med 10 000 kubikkmeter.

Skogavvirkning for salg
2. kvartal 2013Prisendring, prosent
1000 kubikkmeterKroner per kubikkmeter2. kvartal 2012 - 2. kvartal 20132. kvartal 2010 - 2. kvartal 2013
I alt2 560303-8,7-12,7
Gran
Skurtømmer993374-6,0-14,6
Massevirke891214-17,1-12,7
Sams virke45284-11,0-14,5
Furu
Skurtømmer371390-5,3-13,3
Massevirke223206-18,3-8,0
Sams virke2:::
Lauv
Skurtømmer1299-32,0-28,1
Massevirke33240-16,120,0
Sams virke........

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Powered by Labrador CMS