Nedsnødd lassbærer
Nedsnødd lassbærer

Mindre hogst og lavere priser

Både hogstkvantum og tømmerpriser var lavere i 1. kvartal 2013 enn i samme periode i 2012. Gjennomsnittsprisen for tømmer har gått ned sju prosent på ett år og var 310 kroner i 1. kvartal 2013.

Publisert

Vi lar dette bildet illustrere den labre virksomheten i skogen i første kvartal. Foto: colourbox.com

I alt ble det avvirket 2,3 millioner kubikkmeter i 1. kvartal 2013, som er en nedgang på 110 000 kubikkmeter fra tilsvarende kvartal i 2012. Bruttoverdien for tømmer solgt til industrien utgjorde 700 millioner kroner. Det er en nedgang på 12 prosent fra samme periode i fjor. I februar ble et nytt, sentralt datasystem for styring av tømmertransport tatt i bruk. Startvansker førte noen steder til forsinket transport av tømmer ut av skogen. Resultatet er at innmålt kvantum i 1. kvartal ble noe mindre enn det ellers ville blitt.

Lavere tømmerpris

De foreløpige beregningene viser at skogeierne fikk 310 kroner i gjennomsnitt per kubikkmeter solgt tømmer, noe som er 25 kroner lavere enn ett år tidligere. Det meste av prisnedgangen skyldes lavere massevirkepriser. Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu sank med henholdsvis 45 og 43 kroner, mens prisen på skurtømmer av gran og furu gikk ned med respektive 8 og 4 kroner per kubikkmeter.

Store fylkesvise forskjeller

Til tross for moderat nedgang i hogstkvantum var det større variasjon mellom fylkene. I Buskerud og Oppland ble det målt henholdsvis 88 000 og 53 000 kubikkmeter mindre tømmer i 1. kvartal 2013 enn i samme periode året før. I Telemark og Hedmark økte imidlertid innmålt tømmerkvantum med henholdsvis 20 000 og 18 000 kubikkmeter sammenliknet med samme periode året før.

Skogavvirkning for salg
1. kvartal 2013Prisendring, prosent
1000 kubikkmeterKroner per kubikkmeter1. kvartal 2012 - 1. kvartal 20131. kvartal 2010 - 1. kvartal 2013
I alt2 261310-7,5-10,1
Gran
Skurtømmer938383-2,0-12,0
Massevirke837220-17,0-7,6
Sams virke25292-9,0-17,7
Furu
Skurtømmer270398-1,0-11,2
Massevirke163213-16,8-1,8
Sams virke3312-15,4-3,4
Lauv
Skurtømmer0469:5,9
Massevirke24251-23,926,8
Sams virke........

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Powered by Labrador CMS