preview_COLOURBOX1178222
preview_COLOURBOX1178222

For første gang: Under 30 000 husdyrprodusenter

29 700 husdyrbrukere hadde søkt om produksjonstilskudd per 1. januar i år. Det er 700 færre enn i fjor og tilsvarer en nedgang på 2,2 prosent.

Publisert

Antall mjølkeprodusenter går ned, men tallet på mjølkekyr økte likevel litt sist år. Foto: colourbox.com

Den største nedgangen i løpet av det siste året opplevde bruk med mjølkegeit, mjølkekyr og svin. Tallet på bruk med mjølkekyr gikk ned med fem prosent, til 9800 i 2013. Antall garder med mjølkegeit gikk ned med drøye 300, en reduksjon på åtte prosent. Nedgangen for svin var på fem prosent, noe som tilsvarer 2500 bruk, melder Statistisk sentralbyrå.

Fjørfe øker

Fra 2012 til 2013 økte tallet på bruk med verpehøner med om lag fire prosent til knapt 2000. Tallet på bedrifter med slaktekylling økte med to prosent til drøye 600. I samme periode økte antall verpehøner med knapt fem prosent til 4,1 millioner, mens tallet for slaktekylling økte med to prosent til 62,7 millioner.

Mjølkekyr og ammeku holder stand

Det samla antall storfe gikk noe ned i perioden. Det var riktignok økning i tallet på mjølkekyr og ammekyr, mens tallet på andre storfe gikk ned. I dag er det 238 700 mjølkekyr i landet, en økning på 1100 individer. Tallet på ammekyr økte med 1700 til 67 300.

Flere slaktesvin

Fra 2012 til 2013 gikk tallet på mjølkegeit ned tre prosent til 33 000. Tallet på avlssvin holdt seg på samme nivå som fjoråret med 98 000, mens tallet på slaktesvin økte med 21 000.

Større buskaper

Samtidig med nedgangen i antall buskaper, økte den gjennomsnittlige buskapsstørrelsen i fjor. Et bruk med mjølkekyr hadde i 2013 et snitt på 24 dyr, mot bare 17 i 2004. De som dreiv med sau hadde 73 vinterfôra søyer i fjøset i 2013, mot 62 søyer ti år tidligere. Både hos svin- og eggprodusentene har utviklinga mot større buskaper vært enda mer markant. Et gjennomsnittlig bruk med avlssvin hadde 77 dyr i 2013, mot 42 i 2004. Gjennomsnittlig tall for verpehøns per bruk økte fra 1200 til 2100 i samme perioden.

Husdyrhald per 1. januarPublisert 11. april 2013
2013Prosent endring fra
2012 - 20132004 - 2013
Mjølkeku238 7020,5-14,8
Ammeku67 3302,639,2
Vinterfôra sau1 037 065-0,4-6,7
Mjølkegeit33 037-3,2-28,6
Alssvin97 621-0,1-1,7
Verpehøner4 123 6154,921,6
Slaktekylling62 746 9242,170,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Powered by Labrador CMS