Skogsbilveg 2
Skogsbilveg 2

Beskjeden bygging av skogsbilveger

I fjor ble 92 kilometer med nye helårs- og sommerbilveger ferdigstilt. Det er 14 kilometer mer inn i 2011.

Publisert

Nye bilveger er et forholdsvis sjeldent syn i norske skoger.

I samme tidsrom ble 264 kilometer veg ble ombygd eller omlagt. Dette er en oppgang på 15 kilometer fra året før, melder Statistisk sentralbyrå.

Totalt ble det ferdigstilt skogsveger for 173 millioner kroner i 2012, en oppgang på 50 millioner kroner fra året før. Offentlige tilskudd dekket 56 millioner kroner av de totale anleggskostnadene.

De gjennomsnittlige anleggskostnadene var 390 kroner per meter helårs- og sommerbilveg.Vinterbil- og traktorveger kostet i gjennomsnitt 129 kroner per meter. Av de sistnevnte vegene ble det ferdigstilt 189 kilometer med nye veger, mens 78 kilometer ble omlagt eller ombygd.

Sjøl om det ferdigstilles få nye skogsbilveger, er vegnettet i norske skoger likevel omfattende. Per 1. januar 2013 var det registrert 48 200 kilometer med helårs- og sommerbilveger. Til sammenlikning er det om lag 94 000 kilometer med offentlige veger i landet.

Bygging og ombygging av skogsveger. Lengde.1
20122011 - 20122002 - 2012
KmEndring i prosentEndring i prosent
1Oppgave over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan i noen tilfeller ha mangler. Veiene tas med i statistikken det året de er ferdigstilte.
Helårs bilveier og sommerbilveier
Nybygde veier9217,9-51,3
Omlagte og ombygde veier2646,0-47,2
Vinterbilveier og traktorveier
Nybygde veier18921,9-68,8
Omlagte og ombygde veier7885,732
Powered by Labrador CMS