bringebær

Sogn og Fjordane er bringebær-fylket med stor B

Sogn og Fjordane planta 110 000 av de totalt 145 000 nye bringebærplantene som yrkesdyrkerne etablerte i 2011.

Publisert

Bildetekst her...

Fylket satser fortsatt på en kombinasjon av levering til det stadig økende konsummarkedet og til en industri som skriker etter norske råvarer.

Holdt koken, tross dårlig vær

Verdiskapinga i bringebærproduksjonen holdt seg oppe også i fjor, sjøl om det var et problematisk år for de fleste hagebruksvekstene, melder Fylkesnytt fra Sogn og Fjordane.

Flere ferske bringebær, takk!

Konsummarkedet viser et stadig økende behov for bringebær, og det et uttalt ønske om en betydelig økning i volumet de neste åra. Gjennom sitt målretta kvalitetssikringsarbeid er det store sjanser for at produsentene i Sogn og Fjordane skal klare å bidra til volumøkinga. Det er gode naturgitte vilkår for denne produksjonen i fylket.

Høster bringebær med maskiner

Også norsk matindustri har behov for økt tilgang på norske råvarer – både til tradisjonelle industriprodukter og til produktutvikling. Kravet til rasjonell og kostnadseffektiv produksjon har på nytt fått interessa opp for maskinhøsting av bringebær til industrien. Se bilde av maskin til høsting av industribringebær over. Foto: Torbjørn Takle

Powered by Labrador CMS