Stabbur
Stabbur

Men stabburene holder stand!

På hver fjerde landbrukseiendom med bolighus er det ingen fast bosetting – og husene forfaller.  Låvene er også et sørgelig syn. Men det er ett lyspunkt: Stabburet er i overraskende god form!

Publisert

Nær halvparten av de fredete bygningene i Norge ligger på landbrukseiendommers mye som hvert fjerde til femte hus på gårdene er mer enn 100 år gammelt. Bygningsmassen i landbruket utgjør en betydelig del av kulturarven vår, men hvordan forvaltes denne arven?

- Bonden er en viktig forvalter av kulturarven vår – nettopp fordi så mye av den ligger på landbrukseiendommer, sier kulturminnegransker Kari Stensgaard.

Sammen med kolleger ved Skog og landskap har hun i snart 10 år registrert bygninger og andre kulturminner i jordbrukets kulturlandskap. Målet med kartleggingen har vært å gi en oversikt over tilstand og utviklingstendenser for kulturminner og kulturmiljøer i jordbrukslandskapet.

Noen av resultatene av dette arbeidet er nå publisert i rapporten Kulturminner og kulturmiljøer i jordbrukets kulturlandskap.

"
Powered by Labrador CMS