havrekampen
havrekampen

Lille speil; hvem er landets beste havredyrker?

Karstein Brøndbo i Norsk Havreforening og Jan Stabbetorp i Romerike Landbruksrådgivning inviterer til Åpnet Norsk Havremesterskap 2012. Norsk havreproduksjon skranter og ligger på sotteseng mye grunnet sopp.

Publisert

HVAM: På disse jordene skal Havrekampen stå. Sjøl om våren synes å komme tidlig i år, må Karstein Brøndbo i Havreforeningen (t.v.) og Jan Stabbetorp i Landbruksrådgivningen, fastslå at det ennå går litt tid før kamphanene kan slippes løs på leirjorda. Foto: jan Erik Hæhre

Konkurransen er ment å blåse liv i produksjon av kvalitetshavre til både mennesker og dyr – med et godt dekningsbidrag for bonden på kjøpet.

God havre må betales bedre!

Norsk Havreforening inviterer til Åpent Norsk Havremesterskap 2012. Bakgrunn for konkurransen er underdekning av norsk mathavre og kvalitetsproblemer i norsk fôrhavre i de siste årene. Problemene er løst med import av mathavre og generell prisreduksjon på havre i tillegg til kvalitetstrekk for mykotoksiner, som i praksis blir en dobbel straff. Det er tid for å dyrke havre av god kvalitet, og også å gi den gode havren den prisen den fortjener.

Konkurransearena: Hvam videregående

Ansvarlig for gjennomføring av konkurransen er Romerike Landbruksrådgiving ved leder Jan Stabbetorp. Konkurransen skjer på Hvam videregående skole, Nes i Akershus, på leirsletta mellom Kløfta og Kongsvinger.

Lagkonkurranse

Én eller flere bønder, rådgivere, byråkrater, kornhandlere, landbruksjournalister eller andre med interesse for havre inviteres til å danne dyrkingslag. Bedrifter og organisasjoner har også anledning til å delta. Med flere på laget kan man dele erfaringer, diskutere seg fram til en god plan, diskutere underveis, dele risikoen og gevinsten.

Premiepott på 60 000 kroner

Laget med størst dekningsbidrag etter dyrkningen vinner en pengepremie på maksimalt kr 60 000,- Det tas forbehold om antall deltakere. Deltakeravgiften er

kr 5 000,- pr lag og antall lag er maksimalt 12 og minimum 6. Deltakeravgiften kan utgiftsføres og premien er skattbar inntekt.

3 x 24 kvadratmeter

Frist for påmelding er 1. april. Påmeldingsskjema og annen informasjon om konkurransen finnes på http://www.norskhavre.no/ Deltakende lag og sponsorer presenteres på Havreforeningens årsmøte og fagdag på Hvam fredag 13. april. Deltakerlagene får tildelt tre forsøksruter på 3 x 8 meter på Hvam. Alt arbeid med dyrkinga gjennomføres av Romerike Landbruksrådgiving. All jordarbeiding, ugrassprøyting og dato for såing er lik for alle felt.

Mjelejord

Leirjorda på «Mjelesletta» (164-167 m.o.h.) er i utgangspunktet svært næringsfattig, og den har vært objekt for forskning med planteforsøk, prøvefelt og drenering i regi av forsøksgården ”Mjela” på Hvam siden 1920 og fram til 1970-tallet. Fram til midt på 1950-tallet var mjele-jorda lite brukbar til kornåkrer. Man fant da ut at den manglet kobber, og siden har den gitt gode avlinger med riktig gjødsling. Mjelejorda på Hvam er i tillegg beriket med husdyrgjødsel gjennom mange år, slik at den nå er en god kornjord. Jordanalyser er tilgjengelig for deltakerne i konkurransen.

Fritt sortsvalg

Deltakerne velger sort etter godkjent sortsliste, såmengde, gjødsling, delgjødsling, (ikke flytende eller husdyrgjødsel), stråforkorting og soppsprøyting med godkjente midler, samt tidspunkter for arbeidet inkludert tresking. Arbeidet skal være bestilt seinest mandag i aktuell uke. Kostnader ved dette arbeidet beregnes etter fastsatt prisliste for innsatsvarer og arbeid.

Oppgjørets time er kommet!

Høstet avling veies og analyseres (Hl-vekt, 1000-kornvekt, proteinprosent vanninnhold, samt leddvise analyser for mykotoksiner). Mathavre avregnes etter pris som ved kontraktsproduksjon hos Fiskå Mølle i henhold til innlevert forhandsprøve. I 2011 hadde mathavre en merpris på opptil 13 øre over basispris, som var 2,03 kr/kg. Fôrhavre avregnes etter prisregime angitt i Kornguiden fra Felleskjøpet og etter gjeldende priser ved Årnes Kornsilo og Mølle i henhold til innlevert forhandsprøve og en rasjonell mengde. Dekningsbidrag beregnes ut fra avlingens verdi minus dyrkingskostnader.

Mange sponsorer

Innbetalte deltakeravgifter danner i utgangspunktet premien, mens utgifter til gjennomføring av konkurransen blir dekket av sponsorer. Sponsorene er Felleskjøpet Agri, Fiskå Mølle, Lantmannen Cerealia, Yara Norge as, Strand Unikorn, Graminor, Norgesfôr og Østfoldkorn.

Look to Sweden

Norsk Havreforening tar forbehold om minst 6 deltagende lag. Den svenske havrekonkurransen Swedish Oats Open 2008 samlet 37 lag. Les mer om den på http://svenskhavre.org/

.

"
Powered by Labrador CMS