kverneland plog herding

Kubota satsar på Jæren

Innan 2020 kan Kverneland ha dobla plogproduksjonen på Jæren, om Kubotas toppsjef får det som han vil.

Publisert

Sjefen for Kubota-konsernet har vore på Jæren, og er svært godt fornøgd med selskapet han nyss har kjøpt opp. I eit lengre intervju med Stavanger Aftenblad understrekar Yasuo Masumoto at han er sterk i trua på at Kverneland og Kubota passar svært godt saman, og at Kvernelands norske produksjon kan ventast å bli styrka i tida som kjem.

Klare mål om vekst

" Kubota-sjefen har eit klart mål om at selskapet skal vekse. Kubota har aktivitetar innan mange område, der landbruk er det eine. Her passar Kverneland svært godt inn, skal vi tru Yasuo Masumoto:– Når det gjeld Kverneland-plogen er suksessen fundert på teknologi som denne fabrikken sjølv har utvikla og kompetansen til dei tilsette, seier han til Stavanger Aftenblad, før denne replikkvekslinga kjem:- Kommer det større investeringer ved dette anlegget? - Ja, hvis det trengs. Og det vil det, hvis vi skal opp i en produksjon på 10 000 ploger i året. - 10 000 ploger? Det er en dobling av dagens produksjon?- Ja, det er det, svarer Masumoto og humrer godt.

Kverneland skal ta Kubota til nye marknader

Kubota-sjefen er på ei utflukt som tydeleg gjer han i godt humør, og ambisjonane er klare. Vi siterer vidare frå Aftenbladet:- Hva vil du si har vært hovedformålet med oppkjøpet av Kverneland Group? - I Japan startet vi med å produsere utstyr til risdyrking. Dette har vi hatt suksess med i Asia. Skal vi ekspandere til nye markeder, trenger vi nye partnere og allianser. En av løsningene er blitt Kverneland. - En god løsning? - Ha, ha. Absolutt! I går besøkte vi en Kverneland-fabrikk i Europa. I dag er vi her. Og for å si det slik: Inntrykkene gir meg en veldig god følelse!Heile intervjuet med Kubota-sjefen finn du her.

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS