Biprodukter
Biprodukter

Gi kua restene fra biodiesel-produksjon

Biprodukter fra framstilling av bioetanol og biodiesel kan med fordel brukes som fôr til mjølkekyr. Du oppnår både en økonomisk og fôringsmessig effekt ved å nytte disse biproduktene.

Publisert

Både bonde og storfe kan profitere på restene fra produksjonen av bioenergi. Foto: Universitetet i Århus

At biproduktene ikke brukes i større grad i dag, skyldes både den varierende kvaliteten og at man er usikker på effekten på mjølkekvaliteten når dyra får større mengder slikt fôr. Forskere ved Aarhus Universitet ønsker å bøte på den manglende kunnskapen om disse biproduktene gjennom et treårig prosjekt.

Skal skaffe mer kunnskap

-Formålet med prosjektet er å skaffe ny viten som gir mjølkeprodusentene grunnlag fro å bruke en større mengde av restproduktene etter framstilling av bioetanol og biodiesel i fôrrasjonen, sier siger Jakob Sehested, lektor ved Aarhus Universitet.

Bonden tør ikke bruke mye av det

Tilbudet av biprodukter stammer i dag fra en voksende gruppe av internasjonale aktører, men kvalitet og sammensetting av produktene er ofte svært varierende. Usikkerheten rundt effekten på dyrene, produksjonen og mjølkas kvalitet har medført at biproduktene til nå har utgjort en meget liten del av den samlede fôrrasjonen.

Mer mjølk i tanken

Fordelen ved å bruke biproduktene er stor. Det er et prisbillig alternativ til andre fôrmidler, og hvis det brukes på riktig måte, kan det også resultere i økt mjølkeproduksjon, mener forskerne.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS