geit

Geitesenter til 20 mill. kroner i Aurland

Norsk Geitesenter i Aurland er nå kommet et steg nærmere realisering. Målet med senteret er å fremme geitenæringa i Norge gjennom spennende opplevelser og informasjon.

Publisert

Siden 2009 er det arbeidet med et slikt opplevingssenter der folk kan lære mer om geitehold i Norge, og ikke minst oppleve geiter på nært hold, melder NRK Sogn og Fjordane.

Redde ei næring på sotteseng?

Senteret skal kort og godt styrke omdømmet til næringa. Mange mener at geitenæringa er i fritt fall og hilser derfor et slikt senter velkommen.

Bygg til 20 millioner kroner

Forprosjektet til Norsk Geitesenter er nå i sluttfasen og det konkluderer med at det nasjonale geitesenteret vil få en prislapp på 20 millioner kroner.

Knyttet til hagebruksskole

Senteret befinner seg allerede på tegnebordet og en ser for seg at bygget skal være tilknyttet Sogn jord- og hagebruksskule i Aurland. Senteret blir delt i to; en formidlingsdel og en fjøsdel.

Hit – men ikke lenger!

Prosjektleder Arve Tokvam sier at folk i fjøsdelen får oppleve geiter på nært hold, men at de ikke får ha direkte kontakt med dyra. På grunn av smittefaren er det strenge regler som må følges, understreker han.

Næring og reiselivet må bidra

Prosjektgruppa jakter nå på medspillere og friske penger, slik at prosjektet kan realiseres. Tokvam håper at næringa sjøl kan bidra. Han mener også at reiselivsnæringa kan ha glede av senteret og derfor bør kjenne sin besøkelsestid.

Powered by Labrador CMS