Hjort
Hjort

Færre hjort felt - men flere jegere

Det ble felt nesten 36 800 hjort i løpet av jakta høsten 2011 og vinteren 2012, en nedgang på 2 300 dyr fra året før. Dette til tross for at 1400 flere jegere var på ferde.

Publisert

Dette er første året med nedgang i fellingstallet siden jaktåret 1989/1990.For første gang siden 2008 er hjorte- og elgjakt på samme nivå. I alt ble det felt 200 flere hjort enn elg i 2011. Av en total fellingskvote på 56 000 dyr ble 66 prosent av disse skutt. Det har aldri tidligere vært gitt så mange fellingstillatelser, og antallet økte med over 1 500 dyr fra året før, skriver Statistisk sentralbyrå.

Størst nedgang i Sogn og Fjordane

Også i 2011 ble det felt flest hjort i Sogn og Fjordane. I alt ble det felt 10 800 dyr av en kvote på snaut 15 800. Sammenliknet med året før var dette en nedgang på 975 dyr. I de to andre store hjortefylkene, Møre og Romsdal og Hordaland, ble det skutt henholdsvis 10 100 og 7 900 hjort. I Møre og Romsdal var nedgangen fra året før på nesten 1 000 dyr, mens antallet felte dyr var så å si uendret i Hordaland.

Få felt på Østlandet

Til tross for at det stadig blir mer hjort på Østlandet, er det bare noen få prosent av utbyttet som felles der. Blant fylkene på Østlandet og Sørlandet ble det felt flest hjort i Oppland og Telemark, med henholdsvis 540 og 500 dyr.

Kvinnherad på topp

Kvinnherad i Hardanger var også i år kommunen hvor det ble felt flest hjort, i alt 1 250 dyr. Deretter fulgte Hitra i Sør-Trøndelag med et fellingstall på 890 dyr.

Flere hjortejegere

Til sammen 41 700 personer jaktet hjort i jaktåret 2010/11, en økning på 1 400 fra året før.

Powered by Labrador CMS