Lammebjelle

Sauebøndene venter på radiobjeller til lam

Sist beitesesong ble radiobjeller brukt på om lag 20 000 voksne sauer på utmarksbeite i Norge. Skal den elektroniske overvåkinga bli komplett, må også lammene kunne peiles.

Publisert

Sist sesong testet forskerne ut radiomerking av lam på beite, men tør så langt ikke trekke bastante konklusjoner. Foto: Asgeir Kvalvåg Blixgård

Radiobjeller er elektronisk overvåkingsutstyr som gjør bonden i stand til å følge sauens bevegelser på beite via GPS, mobilnett og dataskjerm. Radiobjellene sender ut dødsalarmer dersom sauen blir liggende rolig i unaturlig lang tid.

Vet ikke noe om lammenes bevegelser

49 prosent av de tapte sauene med radiobjeller ble funnet igjen, mot 29 prosent blant dem som ikke hadde. Radiomerkinga gjør det med andre ord mulig å finne igjen flere døde dyr og fastslå dødsårsaken. Dette er en god ting. Ulempen er imidlertid at dagens radiobjeller bare gir informasjon om søyas bevegelser, ikke om lammene. Det er jo i sistnevnte gruppe tapene er størst.

Lammenoder testet i fjor

I og med at det er så problematisk å finne igjen tapte lam, venter sauenæringa utålmodig på at det kommer teknologi også for lammene, melder forskning.no

Men det er håp! Siste beitesesong ble det prøvd ut en type lammenoder som er lett nok for små lam og som kommuniserer via søyas GPS-sender. Systemet virker så langt lovende, men er for uferdig til at forskerne tør å si noe om effekten

Powered by Labrador CMS