nedoverpil.jpg
nedoverpil.jpg

Norsk potetproduksjon har nådd bånn-nivå

Det ble høsta 297 000 tonn poteter i fjor. En nedgang på hele 11 prosent fra 2010. Dette er den lågeste potetavlinga som noen gang er registrert i Norge. Grasproduksjonen holdt seg stabil.

Publisert

Det ble høsta 35 600 tonn mindre potet i 2011 enn året før. Gjennomsnittssavlinga per dekar av potet gikk ned fra 2516 til 2303 kilo i fjor, melder Statistisk sentralbyrå.

Grasavlingene økte med kun én prosent

I 2010 var samla var samla avling av eng til slått om lag 2,4 millioner tonn regna som tørt høy. Det er en økning på bare én prosent fra botnåret 2010. Gjennomsnittlig avling av eng til slått er regna ut til å være 561 kilo høy per dekar i 2010, mot 558 kilo året.

Rundballene urokkelig på topp

Ved førsteslåtten i fjor ble det høsta 4,4 millioner dekar eng og ved etterslått 3,1 millioner dekar. I tillegg ble vel 0,7 millioner eng bare beita.

Ved førsteslåtten ble 24 prosent av graset lagt i silo, mens 72 prosent ble høsta som rundballer. Ved etterslåtten ble 23 prosent lagt i silo, mens delen som ble høsta som rundballer steig til 75 prosent.

Beskjeden høyproduksjon

Graset fra fire prosent av engarealet ved førsteslåtten ble tørka som høy, mens høy bare utgjorde én prosent av etterslåtten.

150 000 tonn fôrvekster

Det ble dyrka andre fôrvekster på 102 000 dekar i 20100, og samla avling utgjorde 156 000 tonn. Raigras utgjorde halvparten av dette arealet og vel 60 prosent av avlinga. Grønnfôrblandinger sto for 47 prosent av arealet og 33 prosent av avlinga.

Powered by Labrador CMS